Puwede ko bang i-install ang eSIM sa maraming device?

Hindi mo puwedeng i-install ang eSIM sa maraming device.

Puwede lang i-install ang eSIM mo sa isang device, at puwede lang i-install nang isang beses ang karamihan ng mga eSIM. Nangangahulugan ito na kapag inalis mo ang eSIM sa iyong device, hindi na posibleng i-install ulit ito.

Kung may mga tanong ka, huwag mag-atubiling kontakin ang support

 

Mga nauugnay na tanong

Iba pang mga paksa

Kailangan pa rin ng tulong?

Kontakin kami at agad kang sasagutin ng aming customer support team.
Padalhan kami ng mensahe
Copyright Airalo © 2024