Nemôžem sa pripojiť s mojou kartou eSIM na zariadení so systémom iOS

Ak po inštalácii narazíte na zariadení so systémom iOS na problémy s pripojením karty eSIM Airalo k internetu, uistite sa, že ste pre svoju kartu eSIM prešli postupom pre Dátový prístup.

Nájdete ich vo svojom účte Airalo:

 1. OTVORTE aplikáciu Airalo.
 2. ŤUKNITE na Moje karty eSIM.
 3. ŤUKNITE na eSIM, ktorú chcete nainštalovať.
 4. ŤUKNITE na Zobraziť pokyny.
 5. POZRITE si pokyny pre Dátový prístup.
Pred pokračovaním v nasledujúcich krokoch sa uistite, že linka eSIM je ZAPNUTÁ a vybraná pre mobilnú sieť/mobilné dáta.
 1. PREJDITE na Nastavenia.
 2. ŤUKNITE na Mobilné alebo Mobilné dáta.
 3. ŤUKNITE na svoju kartu eSIM.
 4. UISTITE sa, že je karta eSIM povolená. Ak nie, prepnite to na možnosť ZAPNÚŤ.
 5. ŤUKNITE na Mobilná sieť alebo Mobilné dáta a vyberte svoju kartu eSIM.

Pripojte k podporovanej sieti:

 1. PREJDITE na Nastavenia.
 2. ŤUKNITE na Mobilné alebo Mobilné dáta.
 3. ŤUKNITE na svoju kartu eSIM.
 4. ŤUKNITE na Výber siete.
 5. VYPNITE možnosť Automaticky.
 6. VYBERTE sieť určenú v údajoch pre Dátový prístup pre svoju kartu eSIM.

Aktualizujte nastavenia APN (ak je to potrebné):

SKONTROLUJTE, či je potrebné upraviť APN: na zariadení otvorte aplikáciu Airalo a a pozrite si pokyny k svojej karte eSIM.
 1. PREJDITE na Nastavenia.
 2. ŤUKNITE na Mobilné alebo Mobilné dáta.
 3. ŤUKNITE na svoju kartu eSIM.
 4. ŤUKNITE na Mobilná sieť alebo Mobilná dátová sieť.
 5. ZADAJTE APN do políčok pre APN.
 6. NECHAJTE ostatné položky prázdne.
 7. ŤUKNITE na Vynulovať nastavenia a nechajte APN nastaviť automaticky.

Povoľte Dátový roaming (ak je to potrebné):

SKONTROLUJTE, či je potrebné povoliť možnosť Dátový roaming: na svojom zariadení otvorte aplikáciu Airalo a pozrite si pokyny k svojej karte eSIM.
 1. PREJDITE na Nastavenia.
 2. ŤUKNITE na Mobilné alebo Mobilné dáta.
 3. ŤUKNITE na svoju kartu eSIM.
 4. ZAPNITE alebo VYPNITE možnosť Dátový roaming.
Po správnom vykonaní vyššie uvedených pokynov by mala byť vaša karta eSIM Airalo úspešne pripojená k internetu. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na náš tím podpory a radi vám pomôžeme.

Súvisiace otázky

Ďalšie témy

Naďalej potrebujete pomoc?

Obráťte sa na nás a náš tím zákazníckej podpory sa vám obratom ozve.
Pošlite nám správu
Copyright Airalo © 2021
 • x