Nemôžem sa pripojiť s mojou kartou eSIM na zariadení so systémom Android

Ak po inštalácii narazíte na problémy s pripojením Airalo eSIM k internetu na zariadení Samsung Galaxy, uistite sa, že ste pre svoju eSIM kartu dokončili kroky Prístupové údaje. Nájdete ich vo svojom účte Airalo:

 1. OTVORTE aplikáciu Airalo.
 2. ŤUKNITE na Moje karty eSIM.
 3. ŤUKNITE na eSIM, ktorú chcete nainštalovať.
 4. ŤUKNITE na Zobraziť pokyny.
 5. Hľadaj Prístupové údaje pokyny.

Pred pokračovaním v nasledujúcich krokoch sa uistite, že linka eSIM je ZAPNUTÁ a vybraná pre mobilné dáta.

 1. PREJDITE na Nastavenia.
 2. ŤUKNITE na Pripojenia.
 3. ŤUKNITE na Správca SIM.
 4. UISTITE sa, že je karta eSIM povolená. Ak nie, prepnite to na možnosť ZAPNÚŤ.
 5. TAP Mobilné dáta a VYBERTE svoju eSIM kartu.

Pripojte k podporovanej sieti:

 1. PREJDITE na Nastavenia.
 2. ŤUKNITE na Pripojenia.
 3. ŤUKNITE na Mobilné siete.
 4. ŤUKNITE na Sieťoví operátori.
 5. ŤUKNITE na svoju kartu eSIM.
 6. VYPNITE možnosť Vybrať automaticky.
 7. VYBERTE sieť určenú v údajoch pre Dátový prístup pre svoju kartu eSIM.

Aktualizujte nastavenia APN (ak je to potrebné):

SKONTROLUJTE, či je potrebné upraviť APN: na zariadení otvorte aplikáciu Airalo a a pozrite si pokyny k svojej karte eSIM.

 1. PREJDITE na Nastavenia.
 2. ŤUKNITE na Pripojenia.
 3. ŤUKNITE na Mobilné siete.
 4. ŤUKNITE na Názvy prístupových bodov-
 5. ŤUKNITE na svoju kartu eSIM.
 6. ŤUKNITE NA Pridať.
 7. ZADAJTE do políčka APN nový APN.
 8. ŤUKNITE NA OK.
 9. ZADAJTE Airalo ako menovku APN v políčku Názov.
 10. NECHAJTE ostatné položky prázdne.
 11. ŤUKNITE na ponuku troch bodiek v pravom hornom rohu.
 12. ŤUKNITE NA Uložiť.
 13. UISTITE sa, že je zvolený pridaný APN.

Povolenie Dátového roamingu (ak je to potrebné):

SKONTROLUJTE, či je potrebné povoliť možnosť Dátový roaming: na svojom zariadení otvorte aplikáciu Airalo a pozrite si pokyny k svojej karte eSIM.

 1. PREJDITE na Nastavenia.
 2. ŤUKNITE na Pripojenia.
 3. ŤUKNITE na Mobilné siete.
 4. ZAPNUTIE Dátový roaming ZAPNUTÉ alebo VYPNUTÉ.

Po správnom vykonaní vyššie uvedených pokynov by mala byť vaša karta eSIM Airalo úspešne pripojená k internetu. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na náš tím podpory a my vám radi pomôžeme.

Súvisiace otázky

Ďalšie témy

Naďalej potrebujete pomoc?

Obráťte sa na nás a náš tím zákazníckej podpory sa vám obratom ozve.
Pošlite nám správu
Copyright Airalo © 2021
 • x