Làm thế nào để tôi thay đổi các cài đặt APN của mình?

APN là ‘Tên điểm truy cập’ của thiết bị và bạn có thể cần tùy chỉnh các cài đặt APN của thiết bị để truy cập dữ liệu với một số eSIM Airalo nhất định. 

Nếu các cài đặt APN là cần thiết cho eSIM của bạn, bạn có thể xem chi tiết APN trên trang cài đặt eSIM bằng cách vào eSIM của tôi > Chi tiết > Cài đặt eSIM/Truy cập dữ liệu:

Hãy làm theo các bước sau để thiết lập một APN:

Trên iOS:

1. Đi tới Cài đặt trên thiết bị của bạn

2. Đi tới Di động/Dữ liệu di động

3. Chọn eSIM của bạn trong phần Gói dữ liệu di động

4. Đi tới Di động/Mạng dữ liệu di động

5. Điền các cài đặt APN mới vào trường APN Dữ liệu di động như được ghi trong chi tiết cài đặt eSIM (tất cả đều là chữ viết thường, tất cả đều là một từ) *globaldata là một ví dụ. Xin lưu ý rằng các eSIM khác nhau có thể cần các loại APN khác nhau. Bạn có thể tìm hiểu APN của eSIM bằng cách truy cập trang Cài đặt eSIM/Dữ liệu truy cập trên tài khoản Airalo của bạn. Trong trường hợp APN không có nghĩa là APN của eSIM được cấu hình tự động. 

6. Bạn có thể để trống các trường khác

Trên Android:

1. Đi tới Cài đặt trên thiết bị của bạn

2. Đi tới phần Mạng và Internet phần

3. Vào Mạng di động

4. Đi tới Tên điểm truy cập 5. Điền các cài đặt APN mới như được ghi trong chi tiết cài đặt eSIM (tất cả đều là chữ viết thường, tất cả đều là một từ)

*globaldata là một ví dụ. Cài đặt APN chính xác sẽ được chia sẻ với bạn trên trang Cài đặt eSIM/Dữ liệu truy cập. 

6. Bạn có thể để trống các trường khác.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Các câu hỏi liên quan

Các chủ đề khác

Bạn vẫn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi và nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ sớm hồi âm đến bạn.
Gửi tin nhắn cho chúng tôi
Bản quyền Airalo © 2021
  • x