Làm thế nào tôi có thể cài đặt một eSIM trên thiết bị Samsung Galaxy của mình?

Không phải mẫu Samsung Galaxy nào cũng tương thích với eSIM, vậy nên bạn cần kiểm tra rằng thiết bị của mình hỗ trợ eSIM trước khi bắt đầu. Vui lòng làm theo các bước trong bài viết để kiểm tra xem thiết bị Galaxy của bạn có hỗ trợ eSIM hay không.

Sau khi bạn đã xác nhận rằng thiết bị Samsung Galaxy của mình có tương thích với eSIM và được mở khóa mạng, bạn có thể làm theo các bước này để thiết lập một eSIM.

I. Chuẩn bị

 1. ĐĂNG NHẬP vào tài khoản Airalo của bạn.
 2. VÀO eSIM của tôi.
 3. CHẠM vào nút Chi tiết trên eSIM mà bạn muốn cài đặt.
 4. TAP Cài đặt eSIM/Truy cập dữ liệu.
 5. CHỌN phương thức cài đặt ưu tiên của bạn bằng cách chạm vào Trực tiếp, Mã QR, hoặc Thủ công. Đối với Mã QR hoặc Thủ công, vui lòng sử dụng một thiết bị khác để hiển thị mã QR hoặc sao chép mã cài đặt. 

II. Cài đặt trực tiếp

 1. Trong ứng dụng Airalo, VÀO eSIM của tôi.
 2. CHẠM vào nút Chi tiết trên eSIM mà bạn muốn cài đặt.
 3. CHẠM vào Cài đặt eSIM/Truy cập dữ liệu.
 4. CHẠM vào Trực tiếp, sau đó CHẠM vào Cài đặt eSIM.
 5. CHẠM vào Cho phép.
 6. Sau khi eSIM đã được cài đặt thành công, VÀO Cài đặt
 7. TAP Kết nối.
 8. CHẠM vào Quản lý SIM.
 9. CHẠM vào Dữ liệu di động và chọn eSIM bạn đã cài đặt.

III. Cài đặt Thủ công

 1. VÀO Cài đặt
 2. CHẠM vào Kết nối.
 3. CHẠM vào Quản lý SIM.
 4. NHẤP Thêm eSIM.
 5. CHẠM vào Quét mã QR từ nhà cung cấp dịch vụ.
 6. CHẠM vào Điền mã kích hoạt.
 7. ĐIỀN mã kích hoạt trong phần chi tiết eSIM trong ứng dụng Airalo.
 8. TAP Kết nối.
 9. CHẠM vào Thêm.
 10. Sau khi eSIM đã được cài đặt, bạn sẽ được chuyển đến trang Cài đặt.
 11. CUỘN xuống và CHẠM vào Dữ liệu di động.
 12. CHỌN eSIM bạn đã cài đặt.

IV. Cài đặt bằng Mã QR

 1. VÀO Cài đặt
 2. CHẠM vào Kết nối.
 3. CHẠM vào Quản lý SIM.
 4. NHẤP Thêm eSIM.
 5. CHẠM vào Quét mã QR từ nhà cung cấp dịch vụ.
 6. QUÉT mã QR trong phần chi tiết eSIM trong ứng dụng Airalo.
 7. TAP Thêm.
 8. Sau khi eSIM đã được cài đặt, bạn sẽ được chuyển đến trang Cài đặt.
 9. CUỘN xuống và CHẠM vào Dữ liệu di động.
 10. CHỌN eSIM bạn đã cài đặt.

Hồ sơ eSIM của bạn sẽ được cài đặt trên thiết bị Samsung Galaxy.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ, và chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ!

Các câu hỏi liên quan

Các chủ đề khác

Bạn vẫn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi và nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ sớm hồi âm đến bạn.
Gửi tin nhắn cho chúng tôi
Bản quyền Airalo © 2021
 • x