Làm thế nào tôi có thể cài đặt và thiết lập một eSIM trên thiết bị iOS của mình?

Vui lòng kiểm tra các mục sau để đảm bảo bạn có thể cài đặt và thiết lập eSIM của mình:

You can find the step-by-step instructions below, but you may also find our iOS installation video guide helpful. 

 

Có 3 cách để cài đặt một eSIM lên thiết bị của bạn:

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn qua các phương thức Mã QRThủ công.

I. CHUẨN BỊ

 1. Đăng nhập vào tài khoản Airalo của bạn.
 2. Vào eSIM của tôi.
 3. Tìm eSIM mà bạn muốn cài đặt.
 4. Chạm vào nút Chi tiết.
 5. Chạm vào Cài đặt eSIM/Truy cập dữ liệu
 6. Chạm vào tab Thủ công ở trên cùng
 7. Bạn sẽ có thể thấy SM-DP + Địa chỉ & mã kích hoạt. Hãy ghi chú thông tin này hoặc giữ trang này được mở để bạn có thể sao chép thông tin sau.

II. CÀI ĐẶT

PHƯƠNG THỨC THỦ CÔNG

 1. Trên thiết bị của bạn, vào Cài đặt
 2. Chạm vào Di động.
 3. Chạm vào Thêm Gói di động hoặc Thêm Gói dữ liệu di động.

Thêm gói dữ liệu

4. Chọn Điền chi tiết thủ công. Bạn sẽ được yêu cầu nhập:

  • Địa chỉ SM-DP+
  • Mã kích hoạt
  • Mã xác nhận (nếu khả dụng trên Tài khoản Airalo của bạn)

5. Chọn nhãn hoặc nhãn tùy chỉnh cho eSIM của bạn.

6. Trên trang Sim mặc định, chọn eSIM của bạn cho chỉ sử dụng dữ liệu di động

7. Bạn sẽ thấy eSIM mới của mình trong phần Dữ liệu di động hoặc Gói dữ liệu di động.

PHƯƠNG THỨC MÃ QR

 1. Trên thiết bị của bạn, vào Cài đặt
 2. Chạm vào Di động
 3. Chạm vào Thêm Gói di động hoặc Thêm Gói dữ liệu di động

Thêm gói dữ liệu

4. Sử dụng mã QR được in hoặc một thiết bị khác để hiển thị mã QR và quét Mã QR của eSIM    

5. Nếu được hỏi, điền mã xác nhận gồm 4 ký tự số. Bạn có thể bỏ qua bước này nếu bạn không được cung cấp mã xác nhận.

6. Chọn nhãn hoặc nhãn tùy chỉnh cho eSIM của bạn.

7. Trên trang Sim mặc định, chọn eSIM của bạn cho chỉ sử dụng dữ liệu di động

số 8. Bạn sẽ thấy eSIM mới của mình trong phần Dữ liệu di động hoặc Gói dữ liệu di động.

IV. TRUY CẬP DỮ LIỆU (PHƯƠNG THỨC THỦ CÔNG HOẶC MÃ QR)

Sau khi cài đặt eSIM, bạn cũng có thể thực hiện các điều chỉnh cần thiết để kết nối như được yêu cầu trên trang cài đặt eSIM.

 1. Trên thiết bị của bạn, vào Cài đặt > Di động .
 2. Chạm vào gói eSIM vừa được cài đặt của bạn.

3. Gạt BẬT SIM NÀY cho eSIM của bạn và bật Chuyển vùng dữ liệu

4. Trên cùng trang này, chạm vào MẠNG DỮ LIỆU DI ĐỘNG. Điền APN (tên điểm truy cập) trên trường được cung cấp trên thiết bị của bạn nếu cần. Bạn có thể tìm thấy chi tiết APN trong chi tiết cài đặt eSIM trên Ứng dụng/Tài khoản Airalo của mình.

5. Quay lại Cài đặt>Di động hoặc Cài đặt>Di động.

6. Chọn eSIM của bạn cho Dữ liệu di động hoặc Dữ liệu di động. Đảm bảo tắt TẮT "Cho phép chuyển đổi dữ liệu di động" để tránh bị tính phí trên đường dây khác của bạn.

7. Vào cài đặt eSIM của bạn và chọn mạng được hỗ trợ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Các câu hỏi liên quan

Các chủ đề khác

Bạn vẫn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi và nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ sớm hồi âm đến bạn.
Gửi tin nhắn cho chúng tôi
Bản quyền Airalo © 2021
 • x