Làm thế nào tôi có thể cài đặt một eSIM trên thiết bị Google Pixel của mình?

Không phải mẫu Google Pixel nào cũng tương thích với eSIM, vậy nên bạn cần kiểm tra rằng thiết bị của mình hỗ trợ eSIM trước khi bắt đầu. Vui lòng làm theo các bước trong bài viết để kiểm tra xem thiết bị Pixel của bạn có hỗ trợ eSIM hay không.

Sau khi bạn đã xác nhận rằng thiết bị Google Pixel của mình có tương thích với eSIM và được mở khóa mạng, bạn có thể làm theo các bước này để thiết lập một eSIM.

I. Chuẩn bị

 1. ĐĂNG NHẬP vào tài khoản Airalo của bạn.
 2. VÀO eSIM của tôi.
 3. CHẠM vào nút Chi tiết trên eSIM mà bạn muốn cài đặt.
 4. CHẠM vào Cài đặt eSIM/Truy cập dữ liệu.
 5. CHỌN phương thức cài đặt ưu tiên của bạn bằng cách chạm vào Trực tiếp, Mã QR, hoặc Thủ công. Đối với Mã QR hoặc Thủ công, vui lòng sử dụng một thiết bị khác để hiển thị mã QR hoặc sao chép mã cài đặt.

 

II. Cài đặt trực tiếp

 1. Trong ứng dụng Airalo, VÀO eSIM của tôi.
 2. CHẠM vào nút Chi tiết trên eSIM mà bạn muốn cài đặt.
 3. CHẠM vào Cài đặt eSIM/Truy cập dữ liệu.
 4. TAP Trực tiếp, sau đó TAP Cài đặt eSIM.

 5. CHẠM vào .
 6. Sau khi eSIM đã được cài đặt thành công, VÀO Cài đặt
 7. TAP Mạng và Internet.
 8. Không phải mẫu Google Pixel nào cũng tương thích với eSIM, vậy nên bạn cần kiểm tra rằng thiết bị của mình hỗ trợ eSIM trước khi bắt đầu.
 9. CHẠM vào eSIM bạn đã cài đặt.
 10. BẬT công tắc cho Dữ liệu di động Chuyển vùng.

 

III. Cài đặt bằng Mã QR

 1. Trong phần Cài đặt, CHẠM vào Mạng & Internet.
 2. CHẠM vào biểu tượng + cạnh SIM.
 3. TAP Thay vào đó hãy tải xuống SIM?
 4. CHẠM vào Tiếp theo và QUÉT Mã QR được tìm thấy trong phần chi tiết eSIM trong ứng dụng Airalo.
 5. TAP Tải xuống để cài đặt eSIM.
 6. Sau khi eSIM đã được tải về thành công, VÀO Cài đặt.
 7. BẬT công tắc để đảm bảo eSIM đang Hoạt động.
 8. BẬT công tắc cho Dữ liệu di động Chuyển vùng.

IV. Cài đặt Thủ công

 1. Trong phần Cài đặt, CHẠM vào Mạng & Internet.
 2. CHẠM vào biểu tượng + cạnh SIM.
 3. TAP Thay vào đó hãy tải xuống SIM?
 4. CHẠM vào Tiếp theo, và CHẠM vào Cần trợ giúp?
 5. CHẠM vào Điền thủ công và ĐIỀN hoặc DÁN trong chi tiết eSIM vào ứng dụng Airalo.
 6. CHẠM vào Tiếp tục để cài đặt eSIM.
 7. Sau khi eSIM được cài đặt, CHẠM vào Cài đặt.
 8. BẬT công tắc để đảm bảo eSIM đang Hoạt động.
 9. BẬT công tắc cho Dữ liệu di độngChuyển vùng.

Hồ sơ eSIM của bạn sẽ được cài đặt trên thiết bị Google Pixel.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ, và chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ!

Các câu hỏi liên quan

Các chủ đề khác

Bạn vẫn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi và nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ sớm hồi âm đến bạn.
Gửi tin nhắn cho chúng tôi
Bản quyền Airalo © 2021
 • x