Airalo | About Us | Media Center image

Bộ công cụ truyền thông Airalo

Bạn đang viết một câu chuyện về Airalo? Tuyệt vời! Hãy tải về bộ công cụ truyền thông của chúng tôi để nhận thông tin về công ty, các tài sản thương hiệu, v.v.

Tải về
Airalo | Press Kit image

Thương hiệu của chúng tôi

Airalo | Primary logo

Logo chính của Airalo

Tải về
Airalo | Secondary logo

Logo phụ của Airalo

Tải về

Thông cáo báo chí

Có vẻ như chúng tôi chưa có thông cáo báo chí nào cho quốc gia hoặc khu vực của bạn!

Đừng lo - chỉ cần liên hệ với nhóm truyền thông của chúng tôi và họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ bạn.

Liên hệ

Liên hệ

Bạn đang viết một câu chuyện? Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của bạn!

LIÊN HỆ NHÓM TRUYỀN THÔNG CỦA CHÚNG TÔI