Đối tác API của Airalo là làm gì:

Là một Đối tác API của Airalo, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị các tài sản thương hiệu và sản phẩm của mình để bán eSIM Airalo trên website của quý vị. Việc triển khai rất dễ dàng và chúng tôi có thể giúp quý vị thiết lập và vận hành trong chốc lát.

Đối tác API của Airalo là làm gì:

Tổng quan

Quý vị có thể là một Đối tác API tốt nếu quý vị:

- Vận hành một website hoặc ứng dụng bán các chương trình du lịch hoặc giải pháp phụ trợ cho du lịch - ví dụ: đại lý du lịch trực tuyến, hãng hàng không, khách sạn, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển mặt đất, dịch vụ phụ trợ cho du lịch, hoặc đơn vị tổng hợp dịch vụ du lịch

- Vận hành một nền tảng Thương mại điện tử cung cấp các sản phẩm kết nối cho khách hàng

Tổng quan

Vì sao nên trở thành một Đối tác API của Airalo?

- Tích hợp các gói eSIM của chúng tôi trực tiếp vào website, hoặc ứng dụng của quý vị, thông qua các API dễ dùng của chúng tôi để cung cấp những giải pháp kết nối khi đi du lịch tốt nhất cho khách hàng của quý vị

- Thông qua việc hợp tác với Airalo, quý vị sẽ cung cấp giải pháp eSIM tốt nhất cho người dùng của mình, được cung cấp bởi công ty eSIM lớn nhất thế giới

- Một đội ngũ Hỗ trợ 24/7 cùng các tài sản thương hiệu được dựng sẵn để quý vị sử dụng

- API đối tác dễ tích hợp

Vì sao nên trở thành một Đối tác API của Airalo?

Bạn đang tìm kiếm một điều cụ thể hơn?

Nếu bạn đang tìm kiếm một tùy chọn hợp tác nào khác, hoặc nếu bạn cần được giải thích rõ hơn về một tùy chọn hợp tác hiện có, hãy gửi email cho chúng tôi tại [email protected] và chúng tôi sẽ sớm liên hệ.