Airalo | About Airalo image
Tính sở hữu
Sự đồng cảm
Tính chân thật
Lặp lại
Tạo ra ý nghĩa của bạn

Tạo ra ý nghĩa của bạn

Tạo ra ý nghĩa của bạn

Chúng tôi chia sẻ một mục đích chung, cơ bản nhất tại Airalo: làm giảm sự phiền toái và tăng cường trải nghiệm cho những đồng loại loài người muốn kết nối trên toàn thế giới. Với việc liên tục tái khẳng định mục đích chung này, chúng tôi khám phá và theo đuổi các đam mê cá nhân của mình để duy trì cuộc sống theo cách có ý nghĩa nhất, hiệu quả nhất, chuyên tâm nhất, và tự trọng nhất để đạt đến sự trưởng thành về trí tuệ và cảm xúc cá nhân.

Đảm bảo sự tinh gọn

Đảm bảo sự tinh gọn

Đảm bảo sự tinh gọn

Chúng tôi đam mê một công việc phức tạp là đơn giản hóa sản phẩm và thiết kế tổ chức của mình mỗi ngày. Để chống lại các dạng lãng phí khác nhau và lực entropy, và để xây dựng một Airalo nhanh nhẹn nhưng vẫn vững chắc, rộng lớn nhưng vẫn nghệ thuật, đặc trưng nhưng vẫn hoàn chỉnh, chúng tôi liên tục bổ sung những kiến thức và kỹ năng mới vào công việc của mình.

Báo cáo với chính bản thân bạn và với thế giới

Báo cáo với chính bản thân bạn và với thế giới

Báo cáo với chính bản thân bạn và với thế giới

Mỗi thành viên nhóm Airalo đều có trách nhiệm đầu tiên và trước hết với tinh thần giám sát và phê bình của chính họ. Chúng tôi trở nên tốt hơn thông qua quá trình tự giám sát và tinh thần xấu hổ mang tính xây dựng về con người của chúng tôi hôm qua. Chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thành công việc cá nhân theo cách có thể được trình diện cho bất cứ ai, bất cứ lúc nào. Đồng thời, chúng tôi thừa nhận tầm quan trọng của việc tuân thủ các cơ cấu kiểm tra & cân bằng, xem xét, phản hồi, và kiểm soát.

Chủ động hành động

Chủ động hành động

Chủ động hành động

Chúng tôi phân bổ mục đích và năng lượng giới hạn của mình để chủ động và bình tĩnh đi theo con đường Airalo đã chọn. Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng thế giới xung quanh dựa trên mục tiêu của chúng tôi, thay vì bị sao nhãng, chìm đắm, hoặc phản ứng với công việc của những đơn vị khác. Chúng tôi luôn thận trọng với việc ngủ quên trên chiến thắng, và đồng thời, liên tục phát triển và tìm cơ sở chung với mọi mục tiêu cao quý và mới lạ theo cách có ý nghĩa.

Động lực bên trong, phần thưởng bên ngoài

Động lực bên trong, phần thưởng bên ngoài

Động lực bên trong, phần thưởng bên ngoài

Để tạo ra tác động dài hạn và bền vững, chúng tôi luôn hành động với nguyên tắc rằng phần thưởng bên ngoài phải phụ thuộc vào giá trị bên trong là hoàn hảo hóa dịch vụ của chúng tôi cho những người dùng và thành viên nhóm Airalo. Chúng tôi coi sự phê duyệt và ủng hộ của những người khác là một trong những tiêu chí về tính hữu ích của công việc của mình, nhưng không coi đó là động lực ngầm để điều động các nỗ lực của chúng tôi.

Làm việc tại Airalo

Tìm hiểu thêm về làm việc tại Airalo

THÔNG TIN VỀ LÀM VIỆC TẠI AIRALO