Privacybeleid

Ingangsdatum: 3 juni 2024

AIRGSM PTE. LTD., handelend onder de naam Airalo (www.AIRALO.com) (“Airalo”, “we”, “ons” of “onze”), erkent het belang van uw privacy. Dit Privacybeleid beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens, ook persoonsgegevens genoemd, verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Dit Privacybeleid informeert u ook over uw rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe u ons kunt bereiken om antwoord te krijgen op uw vragen.

Door een account te registreren of anderszins een website, applicatie, product, software, tool, datafeed en/of dienst van Airalo te gebruiken of te bezoeken (gezamenlijk de “Service”), begrijpt u en gaat u akkoord met de voorwaarden van dit beleid.

In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, bewaren en beschermen. Lees dit privacybeleid aandachtig door.

Inhoudstafel:

1. Toepasselijkheid van dit Privacybeleid

2. Hoe we persoonsgegevens verzamelen, openbaar maken en gebruiken

3. Informatie die we verzamelen

4. Bewaring van gegevens

5. Hoe we informatie gebruiken

6. Hoe we persoonlijke informatie delen

7. Uw rechten

8. Gegevensoverdracht en internationale gegevensoverdracht

9. Beveiliging

10. Wijzigingen aan dit beleid

11. Kinderen

12. Contactgegevens

13. Aanvullende informatie voor inwoners van Californië

1. Toepasselijkheid van dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op gebruikers van Airalo’s diensten wereldwijd, inclusief gebruikers van Airalo’s mobiele applicaties, Partner Platform, websites, functies of andere diensten, interacties (online en offline) met Airalo, werknemers en sollicitanten (de “Services”).

Dit Privacybeleid beschrijft hoe Airalo gegevens verzamelt en gebruikt en is van toepassing op alle Airalo-gebruikers wereldwijd, tenzij ze een service gebruiken die onder een afzonderlijke privacyverklaring valt. Dit Privacybeleid is specifiek van toepassing op:

 • Eindgebruikers: Personen die de Services gebruiken en rechtstreeks communiceren via hun Airalo-account voor persoonlijk gebruik.
 • Zakelijke gebruikers: Airalo levert services aan entiteiten (“Zakelijke gebruikers”) die ons direct en indirect voorzien van persoonsgegevens van de Eindklant in verband met de eigen zaken en activiteiten van die Zakelijke gebruikers.
 • Eindklanten: Personen die services ontvangen die zijn besteld door andere Airalo-accounthouders, bijvoorbeeld wanneer u zaken doet met of anderszins transacties uitvoert met een Zakelijke gebruiker.
 • Sollicitanten: Personen die een sollicitatie indienen bij Airalo.


2. Hoe we persoonsgegevens verzamelen, openbaar maken en gebruiken

We verzamelen op verschillende manieren informatie over u, afhankelijk van de manier waarop u met ons en onze Services omgaat, waaronder:

 • Rechtstreeks van u wanneer u deze aan ons verstrekt, zoals wanneer u zich registreert voor een account, zich aanmeldt om berichten van ons te ontvangen, een bestelling plaatst, een aankoop doet of contact met ons opneemt via telefoon, e-mail of anderszins.
 • Automatisch, met behulp van cookies, serverlogs en andere gelijkaardige technologieën wanneer u met ons communiceert via onze services en/of via e-mails, waar toegestaan door de wet of wanneer u toestemming geeft.
 • Van andere bronnen, waaronder bijvoorbeeld onze gelieerde ondernemingen, zakenpartners, dienstverleners, online socialemedianetwerken en andere derden, of van openbaar beschikbare bronnen. Als u bijvoorbeeld solliciteert of werknemer wordt, kunnen we een antecedentenonderzoek uitvoeren.

Airalo classificeert gegevens- en informatiesystemen in overeenstemming met wettelijke vereisten, gevoeligheid en bedrijfskriticiteit om ervoor te zorgen dat informatie het gepaste beschermingsniveau krijgt. De “verwerkingsverantwoordelijke” is de entiteit die het doel van en de middelen voor de gegevensverwerking vaststelt. De “gegevensverwerker” is een entiteit die handelt namens en in opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

Airalo als verwerkingsverantwoordelijke

Airalo neemt de rol van verwerkingsverantwoordelijke op zich bij het bepalen van het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke is Airalo verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Activiteiten in het kader van Airalo's hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke zijn onder meer:

 • Directe aanmeldingen: Airalo is de verwerkingsverantwoordelijke wanneer gebruikers zich rechtstreeks aanmelden bij de service. Dit geldt voor beide onderstaande:
  • B2C-context: Eindgebruikers die zich rechtstreeks registreren voor de services van Airalo.
  • B2B-context: Zakelijke gebruikers of Eindklanten die zich rechtstreeks bij Airalo aanmelden.

Belangrijkste activiteiten:

 • Dienstverlening: Het gebruik van gegevens om de producten en diensten van Airalo te leveren.
 • Fraudepreventie: Het monitoren en detecteren van frauduleuze transacties en activiteiten.
 • Wettelijke naleving: Voldoen aan toepasselijke financiële, wettelijke en regelgevende verplichtingen.
 • Service Enhancement: Het ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten op basis van data-analyse.
 • Sollicitatieverwerking: Verwerking van persoonsgegevens uit sollicitaties.

 

Airalo als gegevensverwerker

In scenario's waarin Airalo diensten verleent namens en volgens de aanwijzingen van een Zakelijke Gebruiker, functioneert het als een gegevensverwerker. Dit omvat situaties zoals:

 • B2B-context voor eindklanten: Airalo fungeert als gegevensverwerker voor de gegevens met betrekking tot Eindklanten van Zakelijke Gebruikers in de B2B-opstelling.
 • Service-uitvoering voor Zakelijke Gebruikers: Het volgen van instructies van Zakelijke Gebruikers, zoals het creëren van accounts en het distribueren van eSIM's naar Eindklanten.

Wanneer u optreedt in de hoedanigheid van gegevensverwerker, raden wij gebruikers aan om het privacybeleid van de betreffende gegevensbeheerder (de Zakelijke Gebruiker) te raadplegen voor informatie over hoe hun gegevens worden behandeld en beschermd. Airalo houdt zich strikt aan de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke en verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid en veiligheid van de verwerkte gegevens te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en contractuele verplichtingen.

3. Informatie die we verzamelen

Hieronder vindt u voorbeelden van het soort informatie dat we in verschillende contexten verzamelen en hoe we die informatie gebruiken.

Context Soorten gegevens Primair doel voor het verzamelen en gebruiken van gegevens
Accountregistratie We verzamelen uw naam en contactgegevens, inclusief e-mailadres, wanneer u een account aanmaakt. We verzamelen ook informatie met betrekking tot de acties die u uitvoert terwijl u bent ingelogd op uw account. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het leveren van accountgerelateerde functionaliteiten aan onze gebruikers.Accounts kunnen gebruikt worden om eenvoudig af te rekenen en om uw voorkeuren en transactiegeschiedenis op te slaan. We kunnen deze informatie ook verwerken om ons contract met u na te komen.
Biometrische informatie Biometrische identificatiemiddelen van foto-ID's en selfies. We verwerken biometrische informatie met uw uitdrukkelijke toestemming om uw identiteit te bevestigen via het eKYC-proces waar dit wettelijk vereist is.
Zakelijke Gebruikers We verzamelen de naam en contactgegevens, waaronder e-mailadres, telefoonnummer en fysiek adres, van werknemers van onze Zakelijke Gebruikers met wie we mogelijk contact hebben. We hebben een legitiem belang om contact op te nemen met onze klanten en met hen te communiceren over de normale bedrijfsadministratie zoals projecten, diensten en facturatie.
Noodzakelijke online trackingtechnologieën

Wij maken gebruik van cookies en clear GIF's. “Cookies” zijn kleine stukjes informatie die een website naar de harde schijf van een computer stuurt terwijl een website wordt bekeken. Clear GIF's verwijzen naar pixels die door uw browser worden geladen wanneer u een website bezoekt.

Deze trackingtechnologieën kunnen informatie verzamelen over uw browsertype, besturingssysteem, Internet Protocol (IP)-adres (een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegewezen wanneer het internet wordt gebruikt), domeinnaam, klikactiviteit, verwijzende website en/of een datum/tijdstempel voor bezoekers.

We hebben een legitiem belang bij een efficiënte werking van onze website.
Niet-essentiële trackingtechnologieën We kunnen trackingtechnologieën op onze website plaatsen (bijv. cookies of pixels) die analyses verzamelen, registreren hoe u met onze website omgaat of ons in staat stellen deel te nemen aan op gedrag gebaseerde advertenties. Deze technologieën kunnen informatie verzamelen over uw browsertype, besturingssysteem, Internet Protocol (IP)-adres (een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegewezen wanneer het internet wordt gebruikt), domeinnaam, klikactiviteit, verwijzende website en/of een datum/tijdstempel voor bezoekers. Wij of een derde partij kunnen in de loop van de tijd en op verschillende websites ook informatie verzamelen om advertenties op onze website of andere websites weer te geven. Waar wettelijk vereist, baseren we het gebruik van cookies van derden op toestemming.
Demografische informatie We verzamelen persoonlijke informatie, zoals uw leeftijd of locatie. We hebben een legitiem belang bij het begrijpen van onze gebruikers en het leveren van services op maat.
Sollicitanten Als u solliciteert op een vacature of werknemer wordt, verzamelen we informatie die nodig is om uw sollicitatie te verwerken of om u als werknemer te behouden, inclusief uw contactgegevens, opleiding en werkverleden. We hebben een legitiem belang bij het evalueren van personen voor een mogelijke functie in ons personeelsbestand. In sommige contexten zijn we ook wettelijk verplicht om informatie over werknemers of sollicitanten te verzamelen. We hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van uw gegevens om efficiënt personeel en personeelsactiviteiten te hebben.
Feedback/Ondersteuning Als u ons feedback geeft of contact met ons opneemt voor ondersteuning, verzamelen we uw naam en e-mailadres, evenals alle andere inhoud die u ons stuurt, om te kunnen reageren. We hebben een legitiem belang bij het ontvangen van en reageren op uw feedback of problemen.
Mobiele apparaten We verzamelen informatie van uw mobiele apparaat, zoals unieke identificerende informatie die vanaf uw apparaat wordt uitgezonden wanneer u onze website bezoekt. We hebben een legitiem belang bij het identificeren van unieke bezoekers en het monitoren van bezoeken aan onze website.
Bestellingen plaatsen We verzamelen uw naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer en betaalkaartnummer wanneer u een bestelling plaatst. We gebruiken uw gegevens om ons contract uit te voeren om u onze Services te leveren.
Partnerpromotie We verzamelen informatie die u verstrekt als onderdeel van een co-branded promotie met een ander bedrijf. We hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van onze promoties.
Enquêtes Wanneer u deelneemt aan een enquête, verzamelen we informatie die u via de enquête verstrekt. Als de enquête wordt verstrekt door een externe dienstverlener, is het privacybeleid van de derde partij van toepassing op het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie. We hebben een legitiem belang bij het begrijpen van uw mening en het verzamelen van informatie die relevant is voor onze organisatie.

 

4. Bewaring van gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om te voldoen aan de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven, met inbegrip van het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de informatie, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van de informatie, de doeleinden waarvoor we de informatie hebben verkregen en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken, evenals de toepasselijke wettelijke vereisten.

5. Hoe we persoonlijke informatie gebruiken

Naast de hierboven beschreven doeleinden en toepassingen, gebruiken we informatie op de volgende manieren:

 • Om u te identificeren wanneer u onze websites bezoekt.
 • Om producten en diensten te leveren of retourzendingen te verwerken.
 • Om onze aanbod diensten en producten te verbeteren.
 • Om het afrekenproces te stroomlijnen.
 • Om analyses uit te voeren.
 • Om met u te communiceren, zoals het reageren op en/of opvolgen van uw verzoeken, vragen, problemen of feedback.
 • Om marketing- en promotiemateriaal te verzenden, inclusief informatie met betrekking tot onze producten, diensten, verkopen of promoties, of die van onze zakenpartners.
 • Om kwaadwillige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten op te sporen en ertegen te beschermen, waaronder schending van ons beleid en onze algemene voorwaarden, beveiligingsincidenten en schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van ons bedrijf en onze gebruikers, werknemers of anderen.
 • Om fouten te debuggen, te identificeren en te repareren die de bestaande beoogde functionaliteit van onze website en diensten aantasten.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen, om onze rechten vast te stellen of uit te oefenen en om ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen.
 • Voor interne administratieve doeleinden, evenals voor het beheren van onze relaties.
 • Voor andere doeleinden waarmee u (van tijd tot tijd) instemt.

Hoewel de bovenstaande paragrafen ons primaire doel beschrijven bij het verzamelen van uw gegevens, hebben we in veel situaties meer dan één doel. Als u bijvoorbeeld een online aankoop doet, kunnen we uw gegevens verzamelen om ons contract met u uit te voeren, maar we verzamelen uw gegevens ook omdat we een legitiem belang hebben bij het bewaren van uw gegevens nadat uw transactie is voltooid, zodat we snel en gemakkelijk kunnen reageren op eventuele vragen over uw bestelling. Bijgevolg is het verzamelen en verwerken van uw gegevens in verschillende contexten gebaseerd op uw toestemming, onze noodzaak om een contract uit te voeren, onze wettelijke verplichtingen en/of ons legitieme belang bij het uitvoeren van onze activiteiten.

 

6. Hoe we persoonlijke informatie delen

Naast de specifieke situaties die elders in dit Privacybeleid worden besproken, kunnen we persoonlijke informatie vrijgeven in de volgende situaties:

 • Gelieerde ondernemingen en overnames: We kunnen informatie delen met onze gelieerde ondernemingen (bijv. moederbedrijf, zusterbedrijven, dochterondernemingen, joint ventures of andere bedrijven onder gemeenschappelijke controle). Als een ander bedrijf ons bedrijf, zaken of onze activa overneemt of van plan is over te nemen, zullen we ook informatie delen met dat bedrijf, ook in de onderhandelingsfase.
 • Andere openbaarmakingen zonder uw toestemming: We kunnen informatie openbaar maken als reactie op dagvaardingen, bevelschriften of gerechtelijke bevelen, of in verband met een juridische procedure, of om te voldoen aan relevante wetten. We kunnen uw gegevens ook delen om onze rechten vast te stellen of uit te oefenen, om ons te verdedigen tegen een juridische claim, om mogelijke illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, veiligheid van personen of eigendommen of een schending van ons beleid te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of om te voldoen aan uw verzoek om de verzending van producten naar of de levering van diensten door een externe tussenpersoon.
 • Partnerpromotie: We kunnen promoties aanbieden met externe partners. Als u beslist deel te nemen aan een promotie die wordt gesponsord door een externe partner, wordt de informatie die u verstrekt met ons en met hen gedeeld. Hun gebruik van uw gegevens valt niet onder dit privacybeleid.
 • Serviceproviders: We kunnen uw gegevens delen met serviceproviders. Serviceproviders helpen ons onder andere bij het beheren van onze website en het verlenen van diensten voor de effectieve werking van ons bedrijf, het bieden van technische ondersteuning, het verwerken van betalingen en het helpen bij het uitvoeren van bestellingen.
 • Andere openbaarmakingen met uw toestemming: We kunnen uw gegevens openbaar maken aan andere derden wanneer we uw toestemming of instructie hebben om dit te doen.


7. Uw rechten

Afhankelijk van uw locatie en afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, heeft u mogelijk de volgende rechten:

 • Toegang tot uw gegevens: Het recht om ons te verzoeken u de persoonlijke informatie die we over u verzamelen, gebruiken of openbaar maken, en informatie over onze gegevenspraktijken, bekend te maken. In bepaalde beperkte omstandigheden kunt u ook verzoeken om toegang tot uw persoonlijke gegevens in een draagbaar, machinaal leesbaar formaat.
 • Verifiëren en om rectificatie vragen: Het recht om ons te verzoeken onjuiste persoonlijke informatie te corrigeren die we over u bewaren. We vertrouwen erop dat u uw persoonlijke gegevens bijwerkt en corrigeert. Op onze website kunt u uw accountprofiel wijzigen of verwijderen. Als onze website u niet toestaat om bepaalde informatie bij te werken of te corrigeren, kunt u contact met ons opnemen op het hieronder beschreven adres om te verzoeken dat uw informatie wordt gewijzigd. Houd er rekening mee dat we historische informatie in onze back-upbestanden kunnen bewaren zoals wettelijk is toegestaan.
 • Uw persoonlijke gegevens laten wissen of anderszins verwijderen: Het recht om ons te verzoeken de persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld te verwijderen.
 • Uw toestemming op elk gewenst moment intrekken: Het recht om uw toestemming in te trekken wanneer u eerder toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan overeengekomen.
 • Online tracking: We herkennen het “Do Not Track”-signaal momenteel niet.

Houd er rekening mee dat niet alle hierboven beschreven rechten absoluut zijn en niet onder alle omstandigheden van toepassing zijn. In sommige gevallen kunnen we uw verzoek beperken of weigeren omdat de wet ons dit toestaat of vereist, of als we uw identiteit niet adequaat kunnen verifiëren. We zullen personen die hun privacyrechten uitoefenen onder de toepasselijke wetgeving niet discrimineren.

Lees dit gedeelte om meer te weten te komen over specifieke rechten. Als u een verzoek wilt indienen om een van de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, of om in beroep te gaan tegen een beslissing die we hebben genomen met betrekking tot een verzoek om rechten van een betrokkene, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens of via onze Contactpagina.

Houd er rekening mee dat, zoals vereist door de wet, we u zullen vragen om uw identiteit te bewijzen. Afhankelijk van uw verzoek vragen we om informatie zoals uw naam, het laatste artikel dat u bij ons hebt gekocht of de datum van uw laatste aankoop bij ons. We kunnen u ook vragen om een ondertekende verklaring te verstrekken waarin uw identiteit wordt bevestigd. Naar aanleiding van een verzoek zullen we redelijke inspanningen leveren om persoonlijke informatie over u in onze bestanden te verstrekken, te corrigeren of te verwijderen.

In sommige gevallen kunt u een gemachtigde vertegenwoordiger aanwijzen om namens u verzoeken in te dienen om bepaalde privacyrechten uit te oefenen. Als u een gevolmachtigde bent die namens een persoon een verzoek indient, moet u een kopie van een ondertekend document bijvoegen waaruit blijkt dat u namens een andere persoon kunt handelen.

Hoe schrijf ik me uit voor marketing-e-mails?

U kunt zich uitschrijven voor marketinggerelateerde e-mails door gebruik te maken van de afmeldfunctie in uw Profielinstellingen. Log in op uw account en navigeer vervolgens naar uw Profielinstellingen om uw voorkeuren te beheren. Schakel “Ik wil graag promotionele e-mails ontvangen.” in of uit om de wijzigingen op te slaan. Uw e-mailadres wordt zo snel mogelijk afgemeld voor e-mailmarketingcommunicatie.

Als u vragen heeft over hoe u zich kunt afmelden voor marketingcommunicatie van Airalo, neem dan gerust contact met ons op via [email protected].

Hoe verwijder ik mijn account?

U kunt uw account verwijderen door gebruik te maken van de functie “Account verwijderen” in uw Profielinstellingen. Log in op uw account en navigeer vervolgens naar uw Profielinstellingen. Klik op de knop “Account verwijderen” en bevestig uw intentie. We nemen het verzoek onverwijld of binnen een maand na ontvangst van het verzoek in behandeling indien er speciale vereisten aan verbonden zijn.

Houd er rekening mee dat we in ieder geval mogelijk uw identiteit en uw relatie met ons moeten verifiëren voordat we uw verzoek kunnen behandelen.

Wanneer gaat Airalo door met het verwerken van gegevens nadat het een verzoek tot verwijdering of bezwaar tegen de verwerking heeft ontvangen?

In bepaalde omstandigheden kan Airalo wettelijk verplicht zijn om uw Persoonlijke Gegevens te bewaren en te verwerken, zelfs na een verzoek tot verwijdering of bezwaar tegen de verwerking. Airalo is bijvoorbeeld verplicht om bepaalde persoonlijke informatie te bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen onder Know Your Customer (KYC) en Betalingstransactiegegevens.

9. Gegevensoverdracht en internationale gegevensoverdracht

De Service is eigendom van Airalo en is toegankelijk in Europa en in het buitenland. Als gevolg hiervan kunnen uw gegevens verwerkt worden in een ander land waar de privacywetgeving mogelijk minder streng is dan de wetten in uw land. Desalniettemin nemen we waar mogelijk stappen om persoonlijke informatie te behandelen met behulp van dezelfde privacyprincipes die van toepassing zijn op grond van de wetgeving van het land waarin we uw informatie voor het eerst hebben ontvangen. Door uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, gaat u akkoord met de overdracht, opslag en verwerking van uw gegevens in een ander land dan het land waar u woont, met inbegrip van, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot, de Verenigde Staten. Als u meer informatie wilt over onze pogingen om de privacyprincipes die in het ene rechtsgebied van toepassing zijn op gegevens toe te passen wanneer deze naar een ander rechtsgebied gaan, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

9. Beveiliging

We volgen algemeen aanvaarde industrienormen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Geen enkele methode van overdracht via internet, mobiele technologie of methode van elektronische opslag is volledig veilig. Hoewel we ons best doen om fysieke, elektronische en procedurele waarborgen te handhaven om de vertrouwelijkheid van de informatie die we online verzamelen te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

De gebruikers van Airalo blijven verantwoordelijk voor het veilig houden van hun wachtwoord en inloggegevens. Als u redenen heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de beveiliging van een account dat u bij ons heeft in gevaar is gebracht), breng ons dan onmiddellijk op de hoogte van het probleem door contact met ons op te nemen via [email protected].

10. Wijzigingen aan dit beleid

We behouden ons het recht voor om de voorwaarden van dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in deze verklaring of in de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken, stellen we u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen hier of op onze website te plaatsen, of door u een e-mail te sturen. We raden u aan om dit beleid te lezen wanneer u een van onze websites of applicaties bezoekt. Ons privacybeleid bevat een datum van “ingang” en “laatst bijgewerkt”. De ingangsdatum verwijst naar de datum waarop de huidige versie van kracht is geworden. De datum van de laatste update verwijst naar de datum waarop de huidige versie voor het laatst substantieel is gewijzigd.

11. Kinderen

Onze services zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van niet-geëmancipeerde minderjarigen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van de ouders. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen hun persoonlijke gegevens niet aan ons verstrekken.

12. Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen, bezwaren of klachten hebt met betrekking tot onze privacypraktijken, of als u toegang nodig hebt tot dit privacybeleid in een alternatief formaat vanwege een handicap, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres. We proberen op uw verzoeken te reageren en u aanvullende privacygerelateerde informatie te verstrekken.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord en u zich in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk bevindt, hebt u mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit.

13. Aanvullende informatie voor inwoners van Californië

De Californische wet vereist dat we de volgende aanvullende informatie met betrekking tot onze privacypraktijken bekendmaken. Als u een inwoner van Californië bent, zijn de volgende privacyverklaringen op u van toepassing, naast de rest van het Privacybeleid.

 • Californië Shine the Light: Als u meer informatie wilt over de categorieën persoonlijke informatie (indien van toepassing) die we delen met derden of gelieerde ondernemingen voor gebruik door die partijen voor direct marketing, kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen met behulp van de informatie in het gedeelte Contactgegevens hierboven.
 • Kennisgeving van verzameling: De onderstaande tabel beschrijft de categorieën van persoonlijke informatie die we verzamelen, openbaar maken voor zakelijke doeleinden, “verkopen” en/of “delen” (zoals deze termen worden gedefinieerd door de Californische wet). Houd er rekening mee dat we, naast de hieronder genoemde ontvangers, elk van de categorieën persoonsgegevens die we verzamelen kunnen bekendmaken aan overheidsinstanties, indien nodig om te voldoen aan de wet of illegale activiteiten te voorkomen. We “verkopen” uw persoonlijke gegevens niet voor geld. Zoals elders in het Privacybeleid wordt besproken, gebruiken we cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën voor gerichte advertenties. Bekijk voor meer informatie het gedeelte Cookies en andere technologieën van het Privacybeleid. Voor meer informatie over hoe we persoonlijke informatie gebruiken, zie het gedeelte Informatie die we verzamelen van het Privacybeleid.

 

Categorie van persoonlijke informatie Categorie van ontvangers  
  Informatieverschaffing voor een zakelijk doel Delen voor cross-context gedragsadvertenties
Identificatiegegevens – dit kan bestaan uit echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificatiecode, online identificatie, e-mailadres, accountnaam of andere soortgelijke identificatiemiddelen.

Gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen

Zakenpartners

Aanbieders van gegevensanalyse

Internet-serviceproviders

Gezamenlijke marketingpartners 

Besturingssystemen en platformen

Andere serviceproviders

Betalingsverwerkers en financiële instellingen 

Professionele dienstverlenende organisaties, waaronder mogelijk controleurs en advocatenkantoren

Sociale netwerken

Advertentienetwerken
Door de overheid uitgegeven identificatie – dit kan bestaan uit een burgerservicenummer, een rijbewijsnummer of een door de staat uitgegeven identificatienummer, paspoortnummer.

Netbeheerders (waar eKYC vereist is)

Professionele dienstverlenende organisaties, waaronder mogelijk controleurs en advocatenkantoren

 
Financiële informatie – dit kan bestaan uit een bankrekeningnummer, creditcardnummer, debetkaartnummer en andere financiële informatie.

Besturingssystemen en platformen

Betalingsverwerkers en financiële instellingen 

Professionele dienstverlenende organisaties, waaronder mogelijk controleurs en advocatenkantoren

 
Kenmerken van beschermde classificaties – dit kan bestaan uit leeftijd, geslacht, etniciteit, lichamelijke of geestelijke handicap, enz.

Netbeheerders (waar eKYC vereist is)

Professionele dienstverlenende organisaties, waaronder mogelijk controleurs en advocatenkantoren

 
Commerciële informatie – dit kan bestaan uit informatie over producten of diensten die zijn gekocht, verkregen of overwogen, of andere aankoop- of consumptiegeschiedenissen of -tendensen.

Gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen

Zakenpartners

Aanbieders van gegevensanalyse

Internet-serviceproviders

Gezamenlijke marketingpartners 

Besturingssystemen en platformen

Andere serviceproviders

Betalingsverwerkers en financiële instellingen 

Professionele dienstverlenende organisaties, waaronder mogelijk controleurs en advocatenkantoren

Sociale netwerken

 
Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten – dit kan bestaan uit browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over de interactie van een persoon met een internetwebsite, applicatie of advertentie. Aanbieders van gegevensanalyse Advertentienetwerken
Beroeps- of werkgerelateerde informatie

Gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen

Zakenpartners

Besturingssystemen en platformen

Andere serviceproviders

Professionele dienstverlenende organisaties, waaronder mogelijk controleurs en advocatenkantoren

 
Niet-openbare onderwijsinformatie (zoals gedefinieerd in de Family Educational Rights and Privacy Act)

Gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen

Zakenpartners

Besturingssystemen en platformen

Andere serviceproviders

Professionele dienstverlenende organisaties, waaronder mogelijk controleurs en advocatenkantoren

 
Aanvullende categorieën van persoonlijke informatie beschreven in het California Customer Records-statuut (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)) - dit kan bestaan uit handtekening, fysieke kenmerken of beschrijving, verzekeringspolisnummer.

Netbeheerders (waar eKYC vereist is)

Professionele dienstverlenende organisaties, waaronder mogelijk controleurs en advocatenkantoren

 

 

 • Openbaarmaking van gevoelige informatie in Californië. We verzamelen de volgende categorieën gevoelige persoonlijke informatie (zoals gedefinieerd in de Californische wetgeving): biometrische informatie, geolocatie, burgerservicenummer of andere door de overheid uitgegeven ID-gegevens, accountaanmelding, betalingsinformatie. Deze informatie wordt verzameld om transacties te verwerken, te voldoen aan wetten, ons bedrijf te beheren of u diensten te verlenen. Houd er rekening mee dat we dergelijke informatie niet gebruiken voor doeleinden die niet zijn geïdentificeerd in sectie 1798.121 van de California Privacy Rights Act.

2024 AIRGSM PTE. LTD.

Alle rechten voorbehouden

Klaar om eSIM’s te proberen en de manier waarop je verbonden blijft te veranderen?

Download de Airalo-app om je eSIM’s te kopen, te beheren en op te waarderen, altijd en overal!

Airalo | Download mobile app
Airalo | Use your Free Credit

Gebruik je gratis tegoed.

Je kunt USD $3.00 aan Airmoney verdienen door je verwijzingscode te delen met vrienden.