Airalo | About Airalo image
Mənimsəmək
Empatiya
Həqiqilik
İterasiya
Mənanızı formalaşdırın

Mənanızı formalaşdırın

Mənanızı formalaşdırın

Airalo-da biz fundamental və ümumi məqsədi bölüşürük: dünyanın hər yerində ünsiyyət saxlamaq istəyən insanların ağrısını azaltmaq, məmnuniyyətini artırmaq. Bu ümumi məqsədi daim təsdiq edərək həyatımızı şəxsi əqli və emosional yetkinlik yönündə ən mənalı, məhsuldar, ehtiyatlı və layiqli şəkildə davam etdirmək arzumuzu kəşf edir və həyata keçiririk.

Sadə qalın

Sadə qalın

Sadə qalın

Biz hər gün məhsul və təşkilatımızın strukturunu sadələşdirmək kimi mürəkkəb işlə məşğul oluruq. Tullantıların müxtəlif formaları və entropiya qüvvələri ilə mübarizə, sürətli, amma ölçülüb-biçilmiş, geniş, amma nəfis, fərqli, lakin bütöv Airalo formalaşdırmaq üçün yeni bilik və bacarıq həyatını daim işimizə inyektə edirik.

Özünüzə və dünyaya hesabat verin

Özünüzə və dünyaya hesabat verin

Özünüzə və dünyaya hesabat verin

Airalo komandasının hər bir üzvü ilk növbədə daxili nəzarətçisi və tənqidçisi qarşısında cavabdehdir. Özünənəzarət vasitəsilə və dünənki halımızdan sağlam utanc duyaraq mükəmməlləşirik. Biz işimizi istənilən vaxt, istənilən şəxsə təqdim edilə biləcək şəkildə qurmağa can atırıq. Eyni zamanda faydalı yoxlama, balans, qiymətləndirmə, rəy və nəzarət mexanizmlərinə tabe olmağın əhəmiyyətini qəbul edirik.

Proaktiv hərəkət edin

Proaktiv hərəkət edin

Proaktiv hərəkət edin

Məhdud imkanlarımızı və enerjimizi Airalo-nun öz yolu ilə təmkinlə və proaktiv formada irəliləməyə yönləndirirk. Başqalarının işi ilə diqqətimizi yayındırmaq, onun içində batıb qalmaq və ya ona qarşı cavab tədbiri görmək əvəzinə öz proqramımız əsasında öz dünyamızı formalaşdırmağa fokuslanırıq. Özünərxayınlıqdan qaçır, eyni zamanda inkişaf edir, nəcib və anlamlı dərəcədə yeni olanlarla ümumi dil tapırıq.

Daxili motivasiya təmin edin, xaricdə bəhrəsini götürün

Daxili motivasiya təmin edin, xaricdə bəhrəsini götürün

Daxili motivasiya təmin edin, xaricdə bəhrəsini götürün

Biz kənardan alınan mükafatların uzunmüddətli və qalıcı təsir yaratmaq üçün Airalo istifadəçilərimizə və komanda üzvlərimizə xidmətimizin mükəmməlləşdirilməsinin dəyərinə olan inancımızdan asılı olduğu prinsipi ilə çalışırıq. Başqalarının təqdir və alqışını işimizin qəbuledənlik meyarlarından biri kimi görür, lakin məqsədimizin həyata keçməsi üçün gizli motiv kimi istifadə etmirik.

Airalo-da iş

Airalo-da iş haqqında ətraflı məlumat

AIRALO-DA İŞ HAQQINDA