Ahmet Bahadır Özdemir

Съосновател, главен изпълнителен директор Airalo

Съоснователят и главен изпълнителен директор на Airalo Бахадир е сериен предприемач с няколко завършени проекта. Той основава първата си компания на 19 години и оттогава не е спирал да превръща нови идеи в реалност. Преди Airalo Бахадир е работил в морския сектор. Той се нарича „случайният специалист по телекомуникации“. Докато е ръководел световно дружество за доставки с кораби, капитаните на корабите винаги са искали от него, наред с всичко останало, да им осигури SIM карти. Следващият му продукт Sim4crew, глобален оператор на мобилна виртуална мрежа за моряци, поддържа свързаността на 50 000 моряци по време на техните курсове. Познанията и опита на Бахадир в телекомуникационния сектор го водят в бизнеса с eSIM.

Искате да научите повече за Airalo?