Какво означава да сте партньор на „Airalo за фирми“:

Да сте фирмен партньор на Airalo означава, че ще спомогнем за снабдяването на вашата фирма със свързаност. Осигурете свързаност на служителите си, където и по света да пътуват.

Какво означава да сте партньор на „Airalo за фирми“:

Общ преглед

Препоръчваме фирменото си решение, ако сте предприятие:

- чиито служители са постоянно в движение, и търсите решение за eSIM за удовлетворяване на потребностите от свързаност на вашата организация;

- което иска да управлява централизирано закупуването и използването на eSIM, така че служителите да се съсредоточат върху реалната си работа.

Общ преглед

Защо да станете партньор на „Airalo за фирми“?

- Можете да закупувате eSIMs групово за своите служители, така че да им помогнете да останат свързани с eSIMs по време на пътуванията си по работа или за удоволствие

- Имате достъп до нашия екип за поддръжка, който работи 24/7

- Получавате най-добрите цени за eSIM в сектора, така че да спестите от ненужни и възможни за избягване разходи за свързаност

Защо да станете партньор на „Airalo за фирми“?

Търсите нещо по-персонализирано?

Ако търсите друг вариант за партньорство или ако просто имате нужда от яснота относно съществуващ вариант за партньорство, изпратете ни кратко съобщение на адрес [email protected] и ще се свържем с Вас.