Airalo | About Airalo image
Чувство за собственост
Емпатия
Автентичност
Повторение
Създаване на собствен смисъл

Създаване на собствен смисъл

Създаване на собствен смисъл

В Airalo всички споделяме една фундаментална обща цел: да облекчим проблемите и да увеличим приятните моменти за хората, които искат да са свързани по целия свят. С постоянното затвърждаване на тази споделена цел откриваме и преследваме индивидуалните си стремежи да се издържаме по най-смисления, продуктивен, изследван и достоен начин в посока към лично интелектуално и емоционално съзряване.

Поддържане на оптималност

Поддържане на оптималност

Поддържане на оптималност

Всеки ден сме ангажирани със сложната задача да опростяваме дизайна на своите продукти и организация. За да се борим с различни форми на отпадъци и сили на ентропия и да изграждаме Airalo бързо, но с мярка, обширно, но умело, по отличаващ се начин, но и пълноценно, непрекъснато влагаме в работата си жизнените сили на новите познания и умения.

Отчетност пред себе си и света

Отчетност пред себе си и света

Отчетност пред себе си и света

Всеки член на екипа на Airalo отговаря най-вече пред собствената си самокритичност и контрол. Постигаме отлични резултати чрез самонаблюдение и здравословно чувство на неудобство за това, което сме били вчера. Стремим се да създаваме индивидуалната си работа по начин, който може да бъде приемлив за всеки и по всяко време. Същевременно признаваме колко е важно да прилагаме спрямо себе си полезни механизми на проверки и балансиране, преглед, обратна връзка и контрол.

Проактивност

Проактивност

Проактивност

Разпределяме ограничените си сили и средства, за да вървим спокойно и активно по собствения път на Airalo. Съсредоточаваме се върху изграждане на света около нас въз основа на собствените ни намерения, вместо да се разсейваме от работата на другите, да се давим в нея или да реагираме срещу нея. Избягваме самодоволството и същевременно се развиваме посредством всичко благородно и по смислен начин новаторско и намираме допирни точки с него.

Вътрешна мотивация, външни резултати

Вътрешна мотивация, външни резултати

Вътрешна мотивация, външни резултати

За да създадем дългосрочно и трайно въздействие, следваме принципа, че външните успехи зависят от вярата във вътрешната ценност на усъвършенстването на нашата услуга за потребителите и членовете на екипа на Airalo. Разглеждаме одобрението и високата оценка на другите хора като един от критериите за приемливост на нашата работа, но не и като скрит мотив за инструментализиране на нашите усилия.

Работа в Airalo

Научете повече за работата в Airalo

ЗА РАБОТАТА В AIRALO