Въздействие

Като глобална организация Airalo инвестира в множество инициативи за насърчаване на здравето, безопасността, устойчивостта и благополучието на хората.

Глобалната безпристрастност се проявява под множество форми. По своята същност организацията ни вярва в предоставянето на глобална свързаност на всички по света. Независимо с каква технология разполагате и къде се намирате, целта ни е всички да са свързани. Свободата за използване на пълния потенциал на технологиите се превърна бавно от привилегия в необходимост, тъй като ставаме все по-взаимосвързани.

Докато работим за постигане на цифрово бъдеще, ще продължим да насърчаваме екологосъобразни и новаторски решения, които намаляват нуждата от пластмаса и отпадъците от традиционните SIM карти.

Ето инициативите, които лансираме: 

Въздействие

Подпомагане

Като дружество, посветено на глобалната свързаност, винаги търсим начини да използваме телекомуникационната си инфраструктура и партньорствата си, за да предоставяме свързаност, където е необходимо.

Предоставяли сме услуги за данни на:

Подпомагане
Украйна

Фонд Help Ukraine Connect, 2022 г.

Екипът на Airalo учреди фонда „Help Ukraine Connect“ с цел подпомагане на милионите украинци, разселени вследствие на войната. Набраните средства се предоставят директно на украинци, които имат нужда от достъп до данни през този труден период.

Мианмар

Гражданските размирици в Мианмар, 2021 г.

По време на гражданските размирици и конфликта в Мианмар наличието на далекосъобщителни услуги беше оскъдно, като повечето граждани нямаха достъп до основни ресурси на SIM. За щастие услугите за eSIM на Airalo продължиха да функционират. Бързо се превърнахме във водещото решение за данни в региона. Airalo отдели време, пари и ресурси, за да поддържа свързаността на Мианмар с останалия свят.

Австралия

Горските пожари в Австралия, 2020 г.

Екипът на Airalo се мобилизира, за да създаде фонд за помощ, като цялата печалба от продажби на австралийски eSIM се предоставя на най-тежко засегнатите от трагичното природно бедствие на горските пожари в Австралия.

Образование

Фондът на Airalo за деца е инициатива, родена от сътрудничеството с Children International, глобална неправителствена организация за подпомагане на деца.

Фондът на Airalo финансира деца в развиващи се държави, като се подпомага предоставянето на храна, вода, подслон и образование. Целта ни е да подпомогнем по едно ново дете за всеки служител, който се присъедини към дружеството, и като разрастваме Airalo, се надяваме да изградим по-добро бъдеще за тези деца.

Образование

Чиста вода

Airalo подпомогна град Бабу в селски район в Камерун, като изгради кладенец в центъра на града.

Всеки ден в селските общности в Африка милиони хора страдат от липсата на достъп до чиста и безопасна вода. В световен мащаб 1 от 9 души все още няма достъп до чиста вода, но в много региони на Африка цифрата е 8 от 9. Липсата на достъп до вода е ежедневно и осакатяващо предизвикателство. Без вода човек не може да отглежда храна, да поддържа здравето си, да ходи на училище и да продължи да работи. За децата в училищна възраст това е бреме, което ги обрича на бедност. Достъпът до безопасна вода ще премахне първата пречка пред по-добрия живот и ще превърне проблемите в потенциал, като се отключат възможности за образование, икономическа реализация и по-добро здраве.

Чиста вода

Екологична устойчивост

Пластмасата е огромно бреме за планетата и ние се гордеем, че сме разработили продукт, който драстично намалява нуждата от пластмасови SIM карти и техните опаковки.

Ежегодно се произвеждат над 4 милиарда SIM карти, което се равнява на милиони тонове пластмаса, която се използва и изхвърля, голямо количество гориво и все по-ограничени ресурси, които са необходими в производствения процес.

Докато останалата част от света се стреми да възприема по-устойчиви практики при производството и дистрибуцията, Airalo се ангажира постоянно да намира нови и иновативни начини да намалява собствения си въглероден отпечатък.

Екологична устойчивост

Искате да научите повече за Airalo?