Общи условия на програмата за рефериране

В настоящия документ се съдържат общите условия, приложими спрямо всички профили в Airalo, които съществуват или може да бъдат създадени в какъвто и да е момент в бъдеще.

Програмата за рефериране дава възможност на регистрираните потребители на Airalo да печелят кредити, които могат да бъдат прилагани спрямо техните следващи покупки в Airalo, като реферират приятели към Airalo.


1. Влизане/критерии за допустимост

1.1. Рефериращ потребител

За да отговаря на условията за участие в програмата за рефериране, потребителят трябва да създаде или вече да има профил в Airalo.

1.2. Рефериран приятел

За да отговаря на условията на тази промоция, потребителят трябва да е нов в Airalo и трябва да създаде профил в Airalo, като използва референтния код, или да го приложи при завършване на първата си покупка.


2. Процедура за рефериране

2.1. Потребителят на Airalo трябва да получи уникалния си референтен код, като отвори секцията за рефериране в приложението.

2.2 Потребителят на Airalo („рефериращият потребител“) трябва да сподели уникалния си референтен код с приятеля („реферирания приятел“).

2.3. Реферираният приятел трябва да използва референтния код, когато се регистрира и завърши първата си покупка.

2.4. След като реферираният приятел завърши успешно първата си покупка, рефериращият потребител ще получи награда, която ще бъде видима в неговата секция за награди от реферирания.


3. Данни за отстъпка на реферирания приятел

3.1. Реферираният приятел трябва да въведе референтния код, когато се регистрира или при завършване на поръчката.

3.2. Отстъпката ще се приложи към покупката на която и да е eSIM. Валидна е само за първата покупка.

3.3. Отстъпката за рефериране не може да се комбинира или използва успоредно с каквито и да е други промоции.

3.4. Включили се потребители могат да бъдат дисквалифицирани по преценка на дружеството, ако вече са осребрили референтния код и са се възползвали от тази промоция.


4. Данни за наградата на рефериращия потребител

4.1. Рефериращият потребител ще получи награда под формата на кредит за всеки приятел, който е рефериран успешно.

4.2. Рефериращият потребител ще бъде уведомен чрез автоматично известие и имейл, когато приятелят извърши първата си покупка. Наградата ще бъде отразена в секцията за награди от реферирания.

4.3. Рефериращият потребител ще може да използва спечеления кредит като Airmoney при завършване на поръчка и ще може да закупи която и да е eSIM или допълване. Рефериращият потребител може да се възползва от тази промоция повече от веднъж.

4.4. Кредитът не може да се комбинира с отстъпка или да се използва успоредно с която и да е друга промоция.

4.5. Наградата под формата на кредит не може да се прехвърля на други лица, не подлежи на договаряне и не може да се осребри в пари в брой. 

4.6. Може да се използва чрез приложението Airalo или уебсайта www.airalo.com.

4.7. Валидност/срок: безсрочен.


5. Отмяна/възстановяване на средства

5.1. Airalo си запазва правото да отменя или изменя всяка поръчка или да отменя използването на тази промоция поради всяка от следните причини:

5.2. Подозрителна или измамна активност при закупуване.

5.3. Злоупотреба с промоцията, включително използване на множество профили или множество завършвания на поръчки, свързани с един и същ клиент или група клиенти.

5.4. Недобросъвестно използвана отстъпка (включително препродадени eSIMs или използване на отстъпка от клиенти, които купуват продукти с цел препродажба).


6. Стандартни общи условия

6.1. Като влизате в тази кампания, приемате и се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите общи условия и потвърждавате, че сте прочели и разбрали настоящите общи условия.

6.2. Организаторът на промоцията си запазва правото да променя настоящите общи условия или да отменя всяка промоция по всяко време и без предизвестие с оглед най-добрия интерес на дружеството.

6.3. Включилите се потребители нямат право да оспорват решенията на организатора на промоцията във връзка с който и да е аспект на кампанията, тълкуването на общите условия или определянето дали включилите се потребители се квалифицират. Решението на организатора на промоцията е окончателно и няма възможност за кореспонденция по въпроса.

6.4. Ако има спор във връзка със самоличността на включил се потребител, организаторът на промоцията си запазва правото по собствена преценка да определи самоличността на включилия се потребител.

6.5. Всякакви разходи, свързани с достъпа до уебсайта на промоцията, се понасят от включилия се потребител и зависят от използвания доставчик на интернет услуги. Организаторът на промоцията не носи отговорност за възстановяване на разходи, понесени при извършване на влизането, където е приложимо. Не се възстановяват разходи за никакви влизания, където е приложимо.