Airalo | About Us | Media Center image

کیت مطبوعات Airalo

دربارۀ Airalo داستان می‌نویسید؟ چقدر عالی! کیت مطبوعاتی ما را برای دستیابی به اطلاعات شرکت، دارایی‌های برند و موارد دیگر دانلود کنید.

دانلود
Airalo | Press Kit image

برند ما

Airalo | Primary logo

لوگو Airalo Primary

دانلود
Airalo | Secondary logo

لوگو ثانویه Airalo

دانلود

بیانیه‌های مطبوعاتی

به نظر می‌رسد ما هنوز هیچ بیانیه مطبوعاتی برای کشور یا منطقه شما نداریم!

نگران نباشید - به سادگی با تیم رسانه ما تماس بگیرید. آن‌ها خوشحال می‌شوند که به شما کمک کنند.

در تماس باشید

در تماس باشید

روی یک داستان کار می‌کنید؟ ما خوشحال می‌شویم از شما خبر داشته باشیم!

با تیم رسانه‌ای ما تماس بگیرید