در مورد آخرین اخبار شرکت و پوشش رسانه‌ای ما مطلع باشید.

Airalo | About Us | Newsroom image

در خبرها

به نظر می‌رسد ما هنوز هیچ خبری برای کشور یا منطقه شما نداریم!

در تماس باشید

در تماس باشید

روی یک داستان کار می‌کنید؟ ما خوشحال می‌شویم از شما خبر داشته باشیم!

با تیم رسانه‌ای ما تماس بگیرید