Airalo | About Airalo image
مالکیت
یکدلی
اعتبار
فعلیت
هدفمندی

هدفمندی

هدفمندی

ما در Airalo یک هدف اساسی و مشترک داریم: کاهش رنج و افزایش لذت همنوعانی که مایل به برقراری ارتباط در سراسر جهان هستند. با تأکید مجدد و مداوم بر این هدف مشترک، ما آرزوهای فردی خود را کشف و دنبال می‌کنیم تا حرفه‌ی خود را به شیوه‌ای معنی‌دار، سازنده، بررسی‌شده و ارزشمند حفظ کنیم و به سمت بلوغ فکری و عاطفی شخصی پیش برویم.

حفظ بهره‌وری

حفظ بهره‌وری

حفظ بهره‌وری

ما هر روز درگیر تجارت پیچیده‌ی ساده‎‌سازی محصول و طراحی سازمان خود هستیم. برای مبارزه با اشکال مختلف هدررفت و اختلال و ایجاد یک Airalo کارآمد و سنجیده، وسیع و هنرمندانه، متمایز و کامل، ما به طور مداوم دانش و مهارت‌های جدید را در این مسیر به کار می‌گیریم.

گزارش دادن به خود و جهان

گزارش دادن به خود و جهان

گزارش دادن به خود و جهان

هر عضو تیم Airalo قبل از هر چیز در مقابل ناظر و منتقد درونی خود پاسخگو است. ما از طریق نظارت بر خود و بررسی نقص‌های گذشته، سعی در ارتقای خدمات خود داریم. ما آرزو داریم خدمات خود را به گونه‌ای خلق کنیم که برای هر کس و در هر زمان قابل ارائه باشد. در عین حال، ما بر اهمیت رعایت مکانیسم‌های مفید کنترل و تعادل، بررسی و بازخورد تأکید می‌کنیم.

واکنش فعالانه

واکنش فعالانه

واکنش فعالانه

ما نیرو و انرژی محدود خود را صرف پیگیری آرام و فعالانه مسیر خود در Airalo می‌کنیم. ما به جای اینکه حواسمان را پرت کنیم، غرق شویم یا در مقابل کار دیگران واکنش نشان دهیم، بر ساختن دنیای اطرافمان بر اساس برنامه کاری خود تمرکز می‌کنیم. ما از خودخشنودی پرهیز می‌کنیم و در عین حال با هر چیز اصیل و معنادار جدید به تکامل می‌رسیم و نقاط مشترکی پیدا می‌کنیم.

انگیزه‌ی درونی، پاداش‌ها و موفقیت‌های بیرونی

انگیزه‌ی درونی، پاداش‌ها و موفقیت‌های بیرونی

انگیزه‌ی درونی، پاداش‌ها و موفقیت‌های بیرونی

برای ایجاد یک تأثیر طولانی‌مدت و پایدار، ما بر این اصل عمل می‌کنیم که پاداش‌های بیرونی، به اعتقاد به ارزش ذاتی ارائه خدمات ما به کاربران و اعضای تیم Airalo بستگی دارد. ما تأیید و تشویق دیگران را نه به‌عنوان انگیزه پنهانی برای ابزاری کردن تلاش‌هایمان، بلکه به‌عنوان یکی از معیارهای مقبولیت کار خود می‌دانیم.

کار در Airalo

درباره کار در Airalo بیشتر بدانید

درباره کار در AIRALO