Puwede ba akong mag-reinstall ng eSIM?

Hindi, kadalasang hindi naii-install ulit ang mga eSIM. Lubos naming inirerekomenda na huwag mong alisin ang anumang eSIM na plano mo pa ring gamitin. 

Kapag naalis na ang isang eSIM sa iyong device, posibleng tumanggap ka ng error kapag sinusubukang i-download ito ulit. Kakailanganin mong bumili, mag-install, at mag-activate ng bagong eSIM para i-access ang mga mobile network sa iyong destinasyon.

Inirerekomenda naming pansamantalang i-disable ang eSIM kapag hindi mo ito ginagamit. Pakitandaan, hindi ipo-pause ang validity period mo kapag pansamantala mong na-disable ang iyong eSIM.

Kung bakit hindi ka dapat mag-alis ng eSIM na gusto mo pa ring gamitin

Hindi kagaya ng mga aktwal na SIM card na puwedeng ilipat sa ibang mga device, nakakonekta sa hardware ng device ang mga eSIM at hindi ganoon kadaling ilipat o i-reinstall.

Kapag natapos ang validity period ng eSIM o naubusan ito ng data, puwede mo pang bilhan ng load ng bagong data package ang eSIM na iyon. Para bumili ng load, pindutin ang Aking mga eSIM > MAG-LOAD at piliin ang package na gusto mong bilhin.

Kung bakit mo gustong pansamantalang i-disable ang iyong eSIM

Kapag pansamantala kang nag-disable ng eSIM, makakatulong ito sa iyong makatipid ng data kapag hindi mo ginagamit ang eSIM. Hinahadlangan din nito ang iyong eSIM sa paggamit ng data sa background, na partikular na kapaki-pakinabang kapag bumibyahe o kapag may limitadong mga data plan ka.

Para pansamantalang mag-disable ng eSIM sa mga iOS device:

1. Pumunta sa Settings > Cellular > SIMs.
2. Mag-scroll sa at piliin ang nauugnay na eSIM.  
3. I-toggle off ang Turn This Line On.

Para pansamantalang mag-disable ng eSIM sa mga Android device:

1. Pumunta sa Settings > SIM cards & mobile networks.
2. Mag-scroll sa Manage eSIM at piliin ang nauugnay na eSIM.
3. Piliin ang Disable sa prompt na “Disable mobile plan”.

Tandaan na kapag nag-disable ng eSIM, hindi ito permanenteng nadi-deactivate. Ilalagay sa dormant state ang iyong eSIM hanggang sa piliin mong i-activate ito ulit. 

Kung magkaroon ka ng anumang mga problema sa iyong eSIM o may mga tanong tungkol sa pag-manage nito, pakikontak ang aming support team. Ikasisiya naming tulungan ka.

Mga nauugnay na tanong

Iba pang mga paksa

Kailangan pa rin ng tulong?

Kontakin kami at agad kang sasagutin ng aming customer support team.
Padalhan kami ng mensahe
Copyright Airalo © 2021
  • x