Puwede ba akong mag-reinstall ng eSIM?

Hindi puwedeng i-isntall ulit ang karamihan ng mga eSIM, na nangangahulugang kung aalisin mo ang eSIM mo, posibleng magka-error ka kapag sinusubukang i-download ito ulit.

Inirerekomenda namin na pansamantalang i-disable ang eSIM kapag hindi mo ito ginagamit para makatipid sa paggamit ng data. Gayunpaman, kapag na-activate na ang eSIM, hindi hihinto ang validity nito.

Pakikontak kami para sa karagdagang impormasyon.

Mga nauugnay na tanong

Iba pang mga paksa

Kailangan pa rin ng tulong?

Kontakin kami at agad kang sasagutin ng aming customer support team.
Padalhan kami ng mensahe
Copyright Airalo © 2023