Tôi đang gặp “Lỗi xác thực PDP”

Một Lỗi xác thực PDP có thể liên quan đến các cài đặt của bạn, hoặc dữ liệu/hiệu lực của eSIM.  Vui lòng kiểm tra liệu bạn đã thực hiện những việc sau hay chưa:
  • APN được thiết lập theo thông tin từ trang cài đặt eSIM của bạn nếu cần (tất cả đều là chữ viết thường và đều là một từ)
  • Bạn có dữ liệu còn lại trên eSIM của mình: nếu bạn cố gắng kết nối trong khi không còn dữ liệu, bạn có thể gặp lỗi này.
  • Bạn đang kết nối với mạng được hỗ trợ như được thông báo trên trang cài đặt eSIM của mình
Để tìm trang cài đặt eSIM và toàn bộ chi tiết, vui lòng vào eSIM của tôi > Chi tiết > Cài đặt eSIM và cuộn xuống trên trang đó. Trong trường hợp này, vui lòng đặt lại mạng của bạn. Nếu bước ở trên không có tác dụng, vui lòng thử đặt lại các cài đặt mạng của bạn*:
  • Vào Cài đặt trên thiết bị của bạn
  • Vào Chung
  • Vào Đặt lại
  • Vào Đặt lại các cài đặt mạng
  • Khởi động lại thiết bị của bạn
*Việc đặt lại các cài đặt mạng sẽ đặt lại các mạng WiFi và mật khẩu hiện có, các cài đặt di động, và các cài đặt VPN và APN.
Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Các câu hỏi liên quan

Các chủ đề khác

Bạn vẫn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi và nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ sớm hồi âm đến bạn.
Gửi tin nhắn cho chúng tôi
Bản quyền Airalo © 2021
  • x