Ano ang puwede kong gawin kung naka-lock sa network o carrier ang device ko?

Kung binili mo ang iyong device sa pamamagitan ng provider o carrier ng mobile network, posibleng naka-lock sa network o carrier ang device mo. Nangangahulugan ito na naglagay ng mga limitasyon ang provider mo sa iyong device na naglilimita sa iyong kakayahang kumonekta sa ibang mga network. 

Hindi ka puwedeng mag-install ng eSIM kung naka-lock sa carrier ang device mo. Kung gusto mong gumamit ng eSIM, pakikontak ang provider o carrier ng network mo para i-unlock ang iyong device.

Kung kaa-unlock pa lang ng device mo, posibleng na-disable ng carrier mo ang eSIM support sa ilang panahon bilang pag-iingat sa seguridad. Sa mga situwasyong ito, pakikontak ang provider o carrier ng iyong mobile network para i-override ang mga setting ng seguridad ng device.

Kung may mga tanong ka, pakikontak ang support. Ikasisiya naming tumulong.

 

Mga nauugnay na tanong

Iba pang mga paksa

Kailangan pa rin ng tulong?

Kontakin kami at agad kang sasagutin ng aming customer support team.
Padalhan kami ng mensahe
Copyright Airalo © 2021
  • x