Paano ko maa-access ang internet sa pamamagitan ng Airalo eSIM sa isang Google Pixel device?

Kung magkakaproblema ka sa pagkonekta ng iyong Airalo eSIM sa internet sa Google Pixel device pagkatapos ng pag-install, siguraduhing nakumpleto mo ang mga hakbang sa Access Data para sa eSIM mo.

Makikita mo ang mga ito sa iyong Airalo account:

 1. BUKSAN ang Airalo app.
 2. PINDUTIN ang Mga eSIM ko.
 3. PINDUTIN ang eSIM na gusto mong i-install.
 4. PINDUTIN ang Tingnan ang mga Tagubilin.
 5. HANAPIN ang Access Data mga tagubilin.

Bago magpatuloy sa mga sumusunod na hakbang, kumpirmahin na NAKA-ENABLE ang eSIM line at pinili para sa mobile data.

 1. PUMUNTA sa Mga Setting.
 2. PUMUNTA sa Network at internet.
 3. PINDUTIN ang Mga eSIM.
 4. TIYAKIN na naka-enable ang eSIM. Kung hindi, i-toggle ON ito.
 5. TOGGLE ON Mobile data.

Kumonekta sa Supported Network:

 1. PUMUNTA sa Mga Setting.
 2. PUMUNTA sa Network at internet.
 3. PINDUTIN ang Mga eSIM.
 4. PINDUTIN ang iyong eSIM.
 5. I-DISABLE ang Awtomatikong piliin ang network.
 6. PILIIN ang network na tinukoy sa impormasyon ng Access Data ng iyong eSIM.

I-update ang mga setting ng APN (kung kailangan):

TINGNAN kung kailangan mong baguhin ang APN sa iyong device sa pamamagitan ng pagbukas sa Airalo app at pagtingin sa mga tagubilin sa eSIMmo.

 1. PUMUNTA sa Mga Setting.
 2. PUMUNTA sa Network at internet.
 3. PINDUTIN ang Mga eSIM.
 4. PINDUTIN ang iyong eSIM.
 5. PINDUTIN ang Mga Access Point Name.
 6. PINDUTIN ang + na icon.
 7. ILAGAY ang bagong APN sa field ng APN.
 8. PINDUTIN ang OK.
 9. ILAGAY ang Airalo bilang ang label ng APN sa field na Pangalan.
 10. IWANANG blangko ang ibang mga field.
 11. PINDUTIN ang tatlong dot na menu sa kanang itaas na sulok
 12. PINDUTIN ang I-save.
 13. TIYAKING pinili ang idinagdag na APN.

Pag-enable sa Data Roaming (kung kailangan):

TINGNAN kung kailangan mong i-enable ang Data Roamingsa iyong device sa pamamagitan ng pagbukas sa Airalo app at pagtingin sa mga tagubilin sa eSIM mo.

 1. PUMUNTA sa Mga Setting.
 2. PUMUNTA sa Network at internet.
 3. PINDUTIN ang Mga eSIM.
 4. PINDUTIN ang iyong eSIM.
 5. TOGGLE Roaming ON o OFF.

Pagkatapos sundan nang tama ang mga tagubilin sa itaas, dapat na nagawang kumonekta ng iyong Airalo eSIM sa internet.

Kung kailangan mo pa ng tulong, pakikontak ang aming support team, at ikasisiya naming tumulong.

Mga nauugnay na tanong

Iba pang mga paksa

Kailangan pa rin ng tulong?

Kontakin kami at agad kang sasagutin ng aming customer support team.
Padalhan kami ng mensahe
Copyright Airalo © 2021
 • x