Hindi ako makakonekta sa aking eSIM sa iOS device ko

Kung magkakaproblema ka sa pagkonekta ng iyong Airalo eSIM sa internet sa iOS device pagkatapos ng pag-install, siguraduhing nakumpleto mo ang mga hakbang sa Access Data para sa eSIM mo.

Makikita mo ang mga ito sa iyong Airalo account:

 1. BUKSAN ang Airalo app.
 2. PINDUTIN ang Mga eSIM ko.
 3. PINDUTIN ang eSIM na gusto mong i-install.
 4. PINDUTIN ang Tingnan ang mga Tagubilin.
 5. HANAPIN ang mga tagubilin ng Access Data.
Bago magpatuloy sa mga sumusunod na hakbang, kumpirmahin na NAKA-ENABLE ang eSIM line at pinili para sa cellular/mobile data.
 1. PUMUNTA sa Mga Setting.
 2. PUMUNTA sa Cellular o Mobile.
 3. PINDUTIN ang iyong eSIM.
 4. TIYAKIN na naka-enable ang eSIM. Kung hindi, i-toggle ON ito.
 5. PINDUTIN ang Cellular o Mobile Data at piliin ang iyong eSIM.

Kumonekta sa Supported Network:

 1. PUMUNTA sa Mga Setting.
 2. PUMUNTA sa Cellular o Mobile.
 3. PINDUTIN ang iyong eSIM.
 4. PINDUTIN ang Network Selection.
 5. I-DISABLE ang Awtomatiko.
 6. PILIIN ang network na tinukoy sa impormasyon ng Access Data ng iyong eSIM.

I-update ang mga setting ng APN (kung kailangan):

TINGNAN kung kailangan mong baguhin ang APN sa iyong device sa pamamagitan ng pagbukas sa Airalo app at pagtingin sa mga tagubilin sa eSIMmo.
 1. PUMUNTA sa Mga Setting.
 2. PUMUNTA sa Cellular o Mobile.
 3. PINDUTIN ang iyong eSIM.
 4. PINDUTIN ang Cellular o Mobile Data Network.
 5. ILAGAY ang APN sa mga field ng APN.
 6. IWANANG blangko ang ibang mga field.
 7. PINDUTIN ang I-reset ang Mga Setting kung awtomatikong ma-set ang APN.

I-enable ang Data Roaming (kung kailangan):

TINGNAN kung kailangan mong i-enable ang Data Roamingsa iyong device sa pamamagitan ng pagbukas sa Airalo app at pagtingin sa mga tagubilin sa eSIM mo.
 1. PUMUNTA sa Mga Setting.
 2. PUMUNTA sa Cellular o Mobile.
 3. PINDUTIN ang iyong eSIM.
 4. I-TOGGLE ON o OFF ang Data Roaming.
Pagkatapos sundan nang tama ang mga tagubilin sa itaas, dapat na nagawang kumonekta ng iyong Airalo eSIM sa internet. Kung kailangan mo pa ng tulong, pakikontak ang aming support team, at ikasisiya naming tumulong.

Mga nauugnay na tanong

Iba pang mga paksa

Kailangan pa rin ng tulong?

Kontakin kami at agad kang sasagutin ng aming customer support team.
Padalhan kami ng mensahe
Copyright Airalo © 2021
 • x