Hindi ako makakonekta sa aking eSIM sa Android device ko

Kung nahihirapan kang ikonekta ang iyong Airalo eSIM sa internet sa isang Samsung Galaxy device pagkatapos ng pag-install, pakitiyak na nakumpleto mo na ang mga hakbang sa Access Data para sa iyong eSIM. Mahahanap mo sila sa iyong Airalo account:

 1. BUKSAN ang Airalo app.
 2. PINDUTIN ang Mga eSIM ko.
 3. PINDUTIN ang eSIM na gusto mong i-install.
 4. PINDUTIN ang Tingnan ang mga Tagubilin.
 5. HANAPIN ang Access Data mga tagubilin.

Bago magpatuloy sa mga sumusunod na hakbang, kumpirmahin na NAKA-ENABLE ang eSIM line at pinili para sa mobile data.

 1. PUMUNTA sa Mga Setting.
 2. PINDUTIN ang Mga koneksyon.
 3. PINDUTIN ang SIM manager.
 4. TIYAKIN na naka-enable ang eSIM. Kung hindi, i-toggle ON ito.
 5. TAP Mobile data at PILIIN ang iyong eSIM.

Kumonekta sa Supported Network:

 1. PUMUNTA sa Mga Setting.
 2. PINDUTIN ang Mga Koneksyon.
 3. PINDUTIN ang Mga mobile network.
 4. PINDUTIN ang Mga network operator.
 5. PINDUTIN ang iyong eSIM.
 6. I-DISABLE ang Piliin nang awtomatiko.
 7. PILIIN ang network na tinukoy sa impormasyon ng Access Data ng iyong eSIM.

I-update ang mga setting ng APN (kung kailangan):

TINGNAN kung kailangan mong baguhin ang APN sa iyong device sa pamamagitan ng pagbukas sa Airalo app at pagtingin sa mga tagubilin sa eSIMmo.

 1. PUMUNTA sa Mga Setting.
 2. PINDUTIN ang Mga Koneksyon.
 3. PINDUTIN ang Mga mobile network.
 4. PINDUTIN ang Mga Access Point Name.
 5. PINDUTIN ang iyong eSIM.
 6. PINDUTIN ANG Magdagdag.
 7. ILAGAY ang bagong APN sa field na APN.
 8. PINDUTIN ang OK.
 9. ILAGAY ang Airalo bilang ang label ng APN sa field na Pangalan.
 10. IWANANG blangko ang ibang mga field.
 11. PINDUTIN ang tatlong dot na menu sa kanang itaas na sulok.
 12. PINDUTIN ang I-save.
 13. TIYAKING pinili ang idinagdag na APN.

Pag-enable sa Data Roaming (kung kailangan):

TINGNAN kung kailangan mong i-enable ang Data Roamingsa iyong device sa pamamagitan ng pagbukas sa Airalo app at pagtingin sa mga tagubilin sa eSIM mo.

 1. PUMUNTA sa Mga Setting.
 2. PINDUTIN ang Mga koneksyon.
 3. PINDUTIN ang Mga mobile network.
 4. TOGGLE Data Roaming ON o OFF.

Pagkatapos na sundan nang tama ang mga tagubilin sa itaas, dapat na nakakonekta na sa internet ang iyong Airalo eSIM. Kung kailangan mo pa ng tulong, pakikontak ang aming support team, at masaya kaming makatulong.

Mga nauugnay na tanong

Iba pang mga paksa

Kailangan pa rin ng tulong?

Kontakin kami at agad kang sasagutin ng aming customer support team.
Padalhan kami ng mensahe
Copyright Airalo © 2021
 • x