Làm thế nào tôi có thể lưu mức sử dụng dữ liệu trên thiết bị Android của mình?

Các thiết bị Android bao gồm một tính năng Tiết kiệm dữ liệu cho phép người dùng kiểm soát ứng dụng nào có thể truy cập dữ liệu ngầm và nổi. Các ứng dụng ngầm sử dụng rất nhiều dữ liệu, vậy nên việc quản lý chúng có thể giúp bạn tiết kiệm dữ liệu. Đây là cách để làm điều đó.  

Đối với các thiết bị Samsung Galaxy:

  1. MỞ Cài đặt, và sau đó CHẠM vào Kết nối.
  2. CHẠM vào Mức sử dụng dữ liệu.
  3. CHẠM vào Tiết kiệm dữ liệu.
  4. CHẠM vào công tắc cạnh Bật để kích hoạt tính năng Tiết kiệm dữ liệu.

Bạn cũng có thể chọn ứng dụng nào có thể tiếp tục sử dụng dữ liệu di động khi Trình tiết kiệm dữ liệu được bật. Nhấn vào Được phép sử dụng dữ liệu khi Trình tiết kiệm dữ liệu đang bật, sau đó nhấn vào công tắc bên cạnh (các) ứng dụng để cấp quyền. Đối với thiết bị Google Pixel:

  1. MỞ Cài đặt, và sau đó CHẠM vào Mạng & Internet.
  2. CHẠM vào Tiết kiệm dữ liệu.
  3. CHẠM vào công tắc cạnh Sử dụng Tiết kiệm dữ liệu để kích hoạt tính năng Tiết kiệm dữ liệu.

Bạn cũng có thể chọn ứng dụng nào có thể tiếp tục sử dụng dữ liệu di động khi Tiết kiệm dữ liệu được bật. Chạm vào Dữ liệu không hạn chế, sau đó chạm vào công tắc cạnh (các) ứng dụng để cấp quyền.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ, và chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ!

Các câu hỏi liên quan

Các chủ đề khác

Bạn vẫn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi và nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ sớm hồi âm đến bạn.
Gửi tin nhắn cho chúng tôi
Bản quyền Airalo © 2021
  • x