Tôi có thể tìm số ICCID của eSIM ở đâu?

Khi bạn liên hệ với kênh hỗ trợ của chúng tôi và cần trợ giúp với eSIM, nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp Số ICCID của eSIM liên quan.

Số ICCID có nghĩa là ID thẻ mạch tích hợp. Đây là một số gồm 20 chữ số bắt đầu bằng 89XXXXXXXXXXXXXXXXXX và kết thúc bằng một số bổ sung ngẫu nhiên. ICCID là một số sê-ri độc nhất toàn cầu — một chữ ký duy nhất xác định chính xác thẻ eSIM.

Trong trường hợp bạn không có số này, Số ICCID của eSIM có thể được truy xuất từ ứng dụng di động hoặc website của chúng tôi bằng cách thực hiện các bước dưới đây:

Ứng dụng di động của Airalo:

1. Vui lòng đăng nhập vào tài khoản Airalo của bạn (nếu bạn có nhiều tài khoản với Airalo, vui lòng đảm bảo bạn đã đăng nhập bằng tài khoản được sử dụng khi bạn mua eSIM).

2. Vào eSIM của tôi (Vui lòng đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản Airalo được sử dụng khi mua eSIM).

3. Chạm vào Chi tiết cho eSIM liên quan.

4. Nhấn vào biểu tượng sao chép bên cạnh Số ICCID

5. Dán nó vào email hoặc cuộc trò chuyện.

Website của Airalo:

  1. Vui lòng đăng nhập vào tài khoản Airalo của bạn (Nếu bạn có nhiều tài khoản Airalo, vui lòng đảm bảo rằng bạn đăng nhập bằng tài khoản đã sử dụng khi bạn mua eSIM.)
  2. Vào eSIM của tôi (Vui lòng đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản Airalo được sử dụng khi mua eSIM).
  3. Nhấp vào Chi tiết trên eSIM liên quan.
  4. Nhấp vào biểu tượng sao chép bên cạnh Số ICCID
  5. Dán nó vào email hoặc cuộc trò chuyện.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Các câu hỏi liên quan

Các chủ đề khác

Bạn vẫn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi và nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ sớm hồi âm đến bạn.
Gửi tin nhắn cho chúng tôi
Bản quyền Airalo © 2021
  • x