Liệu tôi có thể cài đặt cùng một eSIM trên nhiều thiết bị không?

Các eSIM chỉ được thiết kế để sử dụng trên một thiết bị. Chúng không thể được cài đặt hoặc cài đặt lại trên nhiều thiết bị. 

Sau khi bạn đã kích hoạt một eSIM trên một thiết bị cụ thể, nó sẽ được ràng buộc với thiết bị đó và không thể được chuyển sang một thiết bị khác. Hạn chế này nhằm đảm bảo eSIM vẫn sẽ được liên kết bảo mật với người dùng và thiết bị kỳ vọng.

Nếu bạn gỡ bỏ eSIM khỏi thiết bị của mình vì bất kỳ lý do gì, chẳng hạn như nâng cấp lên một thiết bị mới hay khắc phục sự cố, bạn sẽ không thể cài đặt lại nó — trên cùng thiết bị này hay bất cứ thiết bị nào khác. Bạn sẽ cần mua một eSIM mới để kết nối với mạng di động trên thiết bị của mình.

Vui lòng đảm bảo bạn chỉ cài đặt eSIM lên thiết bị bạn mà muốn sử dụng cho toàn bộ thời gian hiệu lực của eSIM đó.

Nếu bạn cần được hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

 

Các câu hỏi liên quan

Các chủ đề khác

Bạn vẫn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi và nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ sớm hồi âm đến bạn.
Gửi tin nhắn cho chúng tôi
Bản quyền Airalo © 2021
  • x