Làm thế nào tôi có thể thiết lập giới hạn dữ liệu trên thiết bị Android của mình?

Việc thiết lập một giới hạn dữ liệu di động trên thiết bị Android giúp bạn giảm mức sử dụng dữ liệu của mình. Bạn có thể chọn chu kỳ thanh toán, bổ sung giới hạn dữ liệu, đặt một cảnh báo trước khi đạt giới hạn, v.v. Thực hiện các bước sau để thiết lập giới hạn dữ liệu di động của bạn. Đối với các thiết bị Samsung Galaxy:

 1. MỞ Cài đặt, sau đó CHẠM vào Kết nối.
 2. CHẠM vào Mức sử dụng dữ liệu.
 3. ĐẢM BẢO Dữ liệu di động được BẬT, sau đó CHẠM vào Chu kỳ thanh toán và cảnh báo dữ liệu.
 4. CHẠM vào Bắt đầu chu kỳ thanh toán và THIẾT LẬP ngày dựa trên ngày bạn hạ cánh tại quốc gia điểm đến.
 5. BẬT Thiết lập cảnh báo dữ liệu và quy định cảnh báo dữ liệu theo số. Ví dụ, nếu gói eSIM của bạn có 10 GB, bạn có thể thiết lập cảnh báo dữ liệu tại 8 GB.
 6. BẬT Thiết lập giới hạn dữ liệu và quy định giới hạn dữ liệu theo số. Tùy chọn này sẽ tắt dữ liệu di động khi bạn đạt đến giới hạn đã quy định.

Đối với các thiết bị Google Pixel:

 1. MỞ Cài đặt, sau đó CHẠM vào Mạng & Internet.
 2. CHẠM vào SIM.
 3. ĐẢM BẢO Dữ liệu di động được BẬT, sau đó CHẠM vào Cảnh báo dữ liệu & giới hạn.
 4. CHẠM vào Chu kỳ sử dụng dữ liệu di động và THIẾT LẬP ngày dựa trên ngày bạn hạ cánh tại quốc gia điểm đến.
 5. BẬT Thiết lập cảnh báo dữ liệu và quy định cảnh báo dữ liệu theo số. Ví dụ, nếu gói eSIM của bạn có 10 GB, bạn có thể thiết lập cảnh báo dữ liệu tại 8 GB.
 6. BẬT Thiết lập giới hạn dữ liệu và quy định giới hạn dữ liệu theo số. Tùy chọn này sẽ tắt dữ liệu di động khi bạn đạt đến giới hạn đã quy định.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ, và chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ!

Các câu hỏi liên quan

Các chủ đề khác

Bạn vẫn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi và nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ sớm hồi âm đến bạn.
Gửi tin nhắn cho chúng tôi
Bản quyền Airalo © 2021
 • x