Làm thế nào tôi có thể thiết lập giới hạn dữ liệu trên thiết bị Android của mình?

Setting a mobile data limit on your Android device helps you reduce your data usage. You can select the billing cycle, add the data limit, set a warning before hitting the limit, and more. Follow these steps to learn how to set your mobile data limit. For Samsung Galaxy devices:

 1. MỞ Cài đặt, sau đó CHẠM vào Kết nối.
 2. CHẠM vào Mức sử dụng dữ liệu.
 3. ĐẢM BẢO Dữ liệu di động được BẬT, sau đó CHẠM vào Chu kỳ thanh toán và cảnh báo dữ liệu.
 4. CHẠM vào Bắt đầu chu kỳ thanh toán và THIẾT LẬP ngày dựa trên ngày bạn hạ cánh tại quốc gia điểm đến.
 5. BẬT Thiết lập cảnh báo dữ liệu và quy định cảnh báo dữ liệu theo số. Ví dụ, nếu gói eSIM của bạn có 10 GB, bạn có thể thiết lập cảnh báo dữ liệu tại 8 GB.
 6. BẬT Thiết lập giới hạn dữ liệu và quy định giới hạn dữ liệu theo số. Tùy chọn này sẽ tắt dữ liệu di động khi bạn đạt đến giới hạn đã quy định.

For Google Pixel devices:

 1. MỞ Cài đặt, sau đó CHẠM vào Mạng & Internet.
 2. CHẠM vào SIM.
 3. ĐẢM BẢO Dữ liệu di động được BẬT, sau đó CHẠM vào Cảnh báo dữ liệu & giới hạn.
 4. CHẠM vào Chu kỳ sử dụng dữ liệu di động và THIẾT LẬP ngày dựa trên ngày bạn hạ cánh tại quốc gia điểm đến.
 5. BẬT Thiết lập cảnh báo dữ liệu và quy định cảnh báo dữ liệu theo số. Ví dụ, nếu gói eSIM của bạn có 10 GB, bạn có thể thiết lập cảnh báo dữ liệu tại 8 GB.
 6. BẬT Thiết lập giới hạn dữ liệu và quy định giới hạn dữ liệu theo số. Tùy chọn này sẽ tắt dữ liệu di động khi bạn đạt đến giới hạn đã quy định.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ, và chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ!

Các câu hỏi liên quan

Các chủ đề khác

Bạn vẫn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi và nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ sớm hồi âm đến bạn.
Gửi tin nhắn cho chúng tôi
Bản quyền Airalo © 2021
 • x