Kam hasur “Dështimi i verifikimit PDP”

Një dështim i verifikimit PDP mund të lidhet me parametrat e tua ose internetin/vlefshmërinë e kartës eSIM.  Kontrolloni nëse keni hasur elementet e mëposhtëm:
  • APN-ja është vendosur sipas informacionit te faqja e instalimit të kartës eSIM nëse kërkohet (të gjitha me shkronja të vogla dhe në një fjalë)
  • Keni internet të mbetur në kartën tuaj eSIM: nëse përpiqeni të lidheni kur nuk ka më internet, mund ta hasni këtë gabim.
  • Jeni lidhur me një rrjet të mbështetur siç rekomandohet në faqen e instalimit të kartës eSIM
Për të gjetur faqen e instalimit të kartës eSIM dhe të gjitha detajet, shkoni te "Kartat e mia eSIM" > "Detajet" > "Instalo kartën eSIM" dhe zbrisni poshtë në faqe. Në këtë rast, rivendosni parametrat e rrjetit tuaj. Nëse hapat e mësipërm nuk ju ndihmojnë, provoni të rivendosni parametrat e rrjetit tuaj*:
  • Shkoni te “Parametrat” në pajisjen tuaj
  • Shkoni te “Të përgjithshme”
  • Shkoni te “Rivendos”
  • Shkoni te “Rivendos parametrat e rrjetit”
  • Rinisni pajisjen tuaj
*Rivendosja e parametrave të rrjetit rivendos rrjetet ekzistuese të WiFi-së dhe fjalëkalimet, parametrat celulare dhe parametrat e VPN-së dhe APN-së.
Nëse problemi vazhdon, na kontaktoni për ndihmë të mëtejshme. Nëse keni pyetje, mos ngurroni të kontaktoni ekipin e mbështetjes

Pyetje të ngjashme

Tema të tjera

Ju duhet akoma ndihmë?

Na kontaktoni dhe ekipi ynë i mbështetjes së klientit do t'ju kontaktojë sa hap e mbyll sytë.
Na dërgoni një mesazh
Të drejtat e autorit Airalo © 2021
  • x