Nuk mund të lidhem me kartën time eSIM në pajisjen iOS

Nëse hasni vështirësi në lidhjen e kartës tuaj eSIM nga Airalo me internetin në një pajisje iOS pas instalimit, sigurohuni që keni përfunduar hapat e të Dhënave të Aksesit për kartën tuaj eSIM.

Ato mund t'i gjeni në llogarinë tuaj të Airalo:

 1. HAPNI aplikacionin Airalo.
 2. SHTYPNI Kartat e mia eSIM.
 3. SHTYPNI kartën eSIM që doni të instaloni.
 4. SHTYPNI Shfaq udhëzimet.
 5. KËRKONI udhëzimet e të Dhënave të Aksesit.
Para se të vazhdoni me hapat vijuese, konfirmoni se karta eSIM është e AKTIVIZUAR dhe e zgjedhur për internet në celular/mobil.
 1. SHKONI te Cilësimet.
 2. PREKNI Celular ose Mobil
 3. SHTYPNI kartën tuaj eSIM.
 4. SIGUROHUNI që karta eSIM është e aktivizuar. Nëse jo, ndërrojeni në NDEZUR.
 5. PREKNI Internetin në celular ose mobil dhe zgjidhni kartën tuaj eSIM.

Lidhuni me rrjetin e mbështetur:

 1. SHKONI te Cilësimet.
 2. PREKNI Celular ose Mobil
 3. SHTYPNI kartën tuaj eSIM.
 4. PREKNI Zgjedhja e rrjetit.
 5. ÇAKTIVIZONI Automatik.
 6. ZGJIDHNI rrjetin e specifikuar në informacionin Të dhënat e Aksesit të kartës suaj eSIM.

Përditësoni cilësimet APN (nëse nevojitet):

KONTROLLONI nëse ju duhet të modifikoni APN në pajisjen tuaj duke hapur aplikacionin Airalo dhe duke shfaqur udhëzimet e kartës suaj eSIM.
 1. SHKONI te Cilësimet.
 2. PREKNI Celular ose Mobil
 3. SHTYPNI kartën tuaj eSIM.
 4. PREKNI Rrjeti i internetit celular ose mobil.
 5. JEPNI APN-në në fushat APN.
 6. LËRINI bosh fushat e tjera.
 7. PREKNI Rivendos Cilësimet nëse APN-ja vendoset automatikisht.

Aktivizoni Roamingun e Internetit (nëse nevojitet):

KONTROLLONI nëse ju duhet të aktivizoni Roamingun e Internetit në pajisjen tuaj duke hapur aplikacionin Airalo dhe duke shfaqur udhëzimet e kartës suaj eSIM.
 1. SHKONI te Cilësimet.
 2. PREKNI Celular ose Mobil
 3. SHTYPNI kartën tuaj eSIM.
 4. NDRYSHONI Roamingun e Internetit në NDEZUR ose FIKUR.
Pasi keni ndjekur saktë udhëzimet e mësipërme, karta juaj eSIM nga Airalo duhet të lidhet me internetin. Nëse ju duhet më shumë ndihmë, kontaktoni personelin tonë të mbështetjes dhe do të jemi të gatshëm t'ju ndihmojmë.

Pyetje të ngjashme

Tema të tjera

Ju duhet akoma ndihmë?

Na kontaktoni dhe ekipi ynë i mbështetjes së klientit do t'ju kontaktojë sa hap e mbyll sytë.
Na dërgoni një mesazh
Të drejtat e autorit Airalo © 2021
 • x