Nuk e skanoj dot kodin tim QR

Nëse nuk e skanoni dot kodin e ofruar QR, mund ta instaloni kartën eSIM duke futur detajet e instalimit të kartës eSIM manualisht nëse keni një pajisje Android.  Për pajisjet iOS, mund të zgjidhni “Metodën direkte” për instalimin e kartës eSIM në të njëjtën pajisje ose metodën manuale. Nëse dëshironi, mund të vazhdoni me instalimin e kartës eSIM manualisht duke ndjekur hapat më poshtë: Në iOS:
 1. Shkoni te skeda “Kartat e mia eSIM” për të gjetur detajet e “Instalimit manual” nëpërmjet aplikacionit ose faqes së internetit.
 2. Shkoni te “Parametrat” në pajisjen tuaj
 3. Shkoni te “Celular/Telefon celular”
 4. Shtoni “Planin celular”
 5. Zgjidhni "Fut detajet manualisht". Do t'ju kërkohet të shkruani:
  • SM-DP+ Adresën
  • Kodin e aktivizimit
  • Kodin e konfirmimit (nëse ka)
 1. Aktivizoni kartën tuaj eSIM te “Planet celulare”
 2. Zgjidhni kartën tuaj eSIM për internetin celular
 3. Aktivizoni “Data Roaming” (Çaktivizoni linjën kryesore për të shmangur tarifat e “roaming” nga ofruesi i operatorit kur jeni jashtë vendit).
 4. Konfiguroni një APN (emri i pikës së qasjes) në pajisjen tuaj nëse ju kërkohet. Nëse kërkohen parametrat e APN-së për kartën tuaj eSIM, mund të gjeni detajet e APN-së te detajet e instalimit të kartës eSIM
Në Android:
 1. Shkoni te skeda “Kartat e mia eSIM” për të gjetur detajet e “Instalimit manual” nëpërmjet aplikacionit ose faqes së internetit
 2. Shkoni te “Parametrat” në pajisjen tuaj
 3. Prekni "Rrjeti dhe interneti"
 4. Prekni ikonën “Shto” pranë “Rrjetit celular”
 5. Prekni “Tjetër” kur t’ju kërkohet, “Nuk keni kartë SIM?”
 6. Prekni "Fut kodin manualisht". Do t'ju kërkohet të futni informacionin e kodit QR (SM-DP+Adresa) të disponueshme në skedën e instalimit manual në faqen e instalimit të kartës eSIM.
 7. Aktivizoni kartën eSIM te “Rrjeti celular”9
 8. Aktivizoni “Internetin celular”
 9. Aktivizoni “Data Roaming” (Çaktivizoni linjën kryesore për të shmangur tarifat e “roaming” nga ofruesi i operatorit kur jeni jashtë vendit)
 10. Konfiguroni një APN (emri i pikës së qasjes) në pajisjen tuaj nëse ju kërkohet. Nëse kërkohen parametrat e APN-së për kartën tuaj eSIM, mund të gjeni detajet e APN-së te detajet e instalimit të kartës eSIM
Nëse keni pyetje, mos ngurroni të kontaktoni ekipin e mbështetjes.  

Pyetje të ngjashme

Tema të tjera

Ju duhet akoma ndihmë?

Na kontaktoni dhe ekipi ynë i mbështetjes së klientit do t'ju kontaktojë sa hap e mbyll sytë.
Na dërgoni një mesazh
Të drejtat e autorit Airalo © 2021
 • x