Si ta instaloj dhe konfiguroj një kartë eSIM në pajisjen time Android?

Së pari, duhet të kontrolloni artikujt e mëposhtëm për t’u siguruar që jeni në gjendje të instaloni dhe konfiguroni me sukses kartën tuaj eSIM:

Ka 2 mënyra për të shtuar një kartë eSIM në pajisjen tuaj:

 1. Duke skanuar kodin QR nga skeda e "Kodit QR"
 2. Duke shtuar detajet e instalimit manualisht nga skeda "Manual"

I. PËRGATITJA

 1. Hyni në llogarinë tuaj të Airalo-s.
 2. Shkoni te “Kartat e mia eSIM”.
 3. Kërkoni kartën eSIM që dëshironi të instaloni.
 4. Prekni butonin “Detajet”.
 5. Prekni “Instalo kartën eSIM/Ki qasje tek interneti”
 6. Zgjidhni llojin e instalimit
  • Prekni kodin QR ose instalimin manual. Printojeni kodin ose përdorni një pajisje tjetër për të shfaqur kodin QR. 

II. INSTALIMI

Opsioni 1: Duke skanuar kodin QR

1. Zgjidhni skedën "QR Code" në krye (Mund të zgjidhni butonin share QR për ta ndarë me një pajisje tjetër).
2. Shkoni te "Cilësimet" në pajisjen tuaj
3. Shtypni "Rrjeti dhe Interneti".
4. Shtypni Shto ose ikonën + ngjitur me "Rrjetin Celular"
5. Prekni “Tjetër” kur t’ju kërkohet, “Nuk keni kartë SIM?”

6. Skanoni kodin tuaj QR dhe shtoni kodin e konfirmimit nëse ju kërkohet

7. Kthehuni tek ekrani "Instalo kartën eSIM/Ki qasje tek interneti".

8. Aktivizoni eSIM nën Rrjeti celular

9. Aktivizo Të dhënat celulare

10. Aktivizoni “Data Roaming” (Çaktivizoni linjën kryesore për të shmangur tarifat e “roaming” nga ofruesi i operatorit kur jeni jashtë vendit)

11. Shkoni te "Rrjeti dhe interneti" dhe prekni "Rrjeti celular" për të vendosur preferencat e sakta të rrjetit të listuar te "Informacioni shtesë" që është në fund djathtas te faqja e paketës së zgjedhur të internetit.

12. Konfiguroni një APN(emri i pikës së qasjes) në pajisjen tuaj nëse ju kërkohet.   

Opsioni 2: Duke i shtuar detajet manualisht

Nëse keni probleme me skanimin e kodit QR ose nuk jeni në gjendje ta skanoni kodin QR, mund t'i futni të dhënat e kartës eSIM manualisht. Ndiqni këta hapa:

Për të shtuar dhe konfiguruar kartën eSIM nëpërmjet metodës manuale, ndiqni këto hapa:

1. Zgjidhni skedën "Manual" në krye

2. Kopjoni "SM-DP+Address & Activation Code" (informacion manual i instalimit)

 

3. Trokit në Rrjeti dhe Interneti

4. Prekni ikonën "Shto" ose + pranë "Rrjetit celular"

5. Prekni "Tjetër" kur t'ju pyetet, “Nuk keni kartë SIM?”

6. Prekni "Fut kodin manualisht". Do t'ju kërkohet të futni SM-DP+Adresën siç thuhet në faqen e instalimit të kartës eSIM.

7. Aktivizo eSIM-në tënde nën Rrjeti celular

8. Aktivizoni “Internetin celular”

9. Aktivizo Data Roaming (Ju lutemi çaktivizoni linjën tuaj kryesore për të shmangur tarifat e roaming nga ofruesi juaj celular kur jeni jashtë shtetit)

10. Konfiguroni një APN(emri i pikës së qasjes) në pajisjen tuaj nëse ju kërkohet.

Këshillë e rëndësishme

Pasi karta eSIM të jetë instaluar nëpërmjet metodës manuale ose asaj me kod QR, mund të plotësoni lehtësisht hapat për qasjen tek interneti nëpërmjet shkurtoreve në ekranet e pajisjes suaj duke prekur butonat"PARAMETRAT" nga "Hapat e qasjes tek interneti".

Nëse ju duhet ndihmë, mos ngurroni të na kontaktoni.

Pyetje të ngjashme

Tema të tjera

Ju duhet akoma ndihmë?

Na kontaktoni dhe ekipi ynë i mbështetjes së klientit do t'ju kontaktojë sa hap e mbyll sytë.
Na dërgoni një mesazh
Të drejtat e autorit Airalo © 2021
 • x