Si t’i ndryshoj parametrat e APN-së?

APN-ja është “Emri i pikës së qasjes” së pajisjes dhe mund t’ju duhet të personalizoni parametrat e APN-së së pajisjes suaj për të pasur qasje tek interneti i disa kartave eSIM nga Airalo. 

Nëse kërkon parametrat e APN-së për kartën eSIM, mund t’i gjeni detajet e APN-së në faqen e instalimit të kartës eSIM duke shkuar te “Kartat e mia eSIM”> “Detajet”> “Instalo kartën eSIM/Ki qasje tek interneti”:

Ndiqni këta hapa për të konfiguruar një APN:

Në iOS:

1. Shkoni te “Parametrat” në pajisjen tuaj

2. Shkoni te “Celular”/“Internet celular”

3. Zgjidhni kartën tuaj eSIM nën “Planet e internetit celular”

4. Shkoni te “Celular”/“Rrjeti i internetit celular”

4. Shkruani parametrat e APN-së së re te fusha e APN-së së “Celular/Interneti celular” siç shkruhet në detajet e instalimit të kartës eSIM (të gjitha me shkronjë të vogël, të gjitha në një fjalë)

*të dhënat globale janë shembull. Kini parasysh që karta të ndryshme eSIM mund të kërkojnë lloje të ndryshme APN-sh. Mund ta mësoni APN-në e kartës suaj eSIM duke shkuar te faqja e instalimit manual ose me kod QR në llogarinë tuaj të Airalo-s. Në rast se APN-ja nuk është e disponueshme, do të thotë që APN-ja e kartës suaj eSIM është konfiguruar automatikisht.

.

5.  Fushat e tjera mund t’i lini bosh

 

Në Android:

1. Shkoni te “Parametrat” në pajisjen tuaj

2. Shkoni te seksioni “Rrjeti dhe interneti”

3. Shkoni te “Rrjetet celulare”

4. Shkoni te “Emrat e pikës së qasjes”

5. Shkruani parametrat e reja të APN-së siç shkruhet në detajet e instalimit të kartës eSIM  (të gjitha me shkronjë të vogël, të gjitha në një fjalë)

*të dhënat globale janë shembull. Parametrat e sakta të APN-së do të ndahen me ju në faqen e instalimit të kartës eSIM.

6. Fushat e tjera mund t’i lini bosh

Nëse keni pyetje, mos ngurroni të kontaktoni ekipin e mbështetjes.

Pyetje të ngjashme

Tema të tjera

Ju duhet akoma ndihmë?

Na kontaktoni dhe ekipi ynë i mbështetjes së klientit do t'ju kontaktojë sa hap e mbyll sytë.
Na dërgoni një mesazh
Të drejtat e autorit Airalo © 2024