Airalo | About Airalo image
Сопствеништво
Емпатија
Автентичност
Повторување
Создавање значење

Создавање значење

Создавање значење

Ја споделуваме основна и заедничка цел во Airalo: ублажување на болката и зголемување на задоволството на сродните човечки суштества што сакаат да се поврзат низ целиот свет. Со постојана реафирмација на оваа заедничка цел, ги откриваме и ги следиме нашите индивидуални аспирации за да ги одржиме нашите животи на најзначаен, продуктивен, испитуван и достоинствен начин кон насока на лична интелектуална и емоционална зрелост.

Повеќе вредност, помалку отпад

Повеќе вредност, помалку отпад

Повеќе вредност, помалку отпад

Се занимаваме со сложената работа што опфаќа поедноставување на дизајнот на нашите производи и организација секој ден. За да се бориме со различните форми на отпад и силите на ентропија и да создаваме брзо, а сепак одмерено, огромно, а сепак уметничко, различно, а сепак комплетно Airalo, ние постојано ги вметнуваме новите знаења и вештини во нашата работа.

Одговорност пред себеси и пред светот

Одговорност пред себеси и пред светот

Одговорност пред себеси и пред светот

Секој член на тимот на Airalo е најпрво одговорен пред својот внатрешен претпоставен и критичар. Она што нѐ издвојува е набљудувањето на себеси и здравата доза на срам за она што бевме вчера. Се стремиме да создадеме индивидуална работа што ќе може да ја претставиме пред секого и во секое време. Во исто време, ја препознаваме важноста од тоа да се подложиме себеси на корисните механизми на проверки и рамнотежи, рецензии, повратни информации и контрола.

Проактивно дејствување

Проактивно дејствување

Проактивно дејствување

Ја распределуваме нашата ограничена способност и енергија за мирно и проактивно да го водиме Airalo по сопствениот пат. Се фокусираме на градење на светот околу нас врз основа на нашата агенда, наместо да ни го одвлекува вниманието, да нѐ обзема или да реагираме на работата на другите. Избегнуваме самозадоволство, но истовремено еволуираме и наоѓаме заеднички јазик со сѐ што е благородно и значајно, а ново.

Внатрешна мотивација за надворешни резултати

Внатрешна мотивација за надворешни резултати

Внатрешна мотивација за надворешни резултати

За да создадеме долготрајно и трајно влијание, дејствуваме според принципот дека надворешните награди зависат од верувањето во вродената вредност на усовршување на нашата услуга за корисниците и членовите на тимот на Airalo. На одобрувањето и аплаузот од другите гледаме како на еден од критериумите за прифатливост на нашата работа, но не и како на скриена намера за остварување на нашите цели.

Работа во Airalo

Дознајте повеќе за работата во Airalo

ЗА РАБОТАТА ВО AIRALO