Si ta instaloj kartën eSIM nga Airalo direkt në pajisjen time Samsung Galaxy?

Jo të gjitha pajisjet Samsung Galaxyi pranojnë kartat eSIM, ndaj është ide e mirë të kontrolloni që pajisja juaj i mbështet kartat eSIM para se të filloni. Ju lutemi ndiqni hapat në këtë artikull për të kontrolluar nëse pajisja juaj Samsung Galaxy mbështet eSIM dhe është operatori- të zhbllokuar.

Pasi të keni konfirmuar që pajisja juaj Samsung Galaxy i pranon kartat eSIM dhe është e lidhur me një internet të qëndrueshëm, mund të ndiqni këto hapa për të konfiguruar një kartë eSIM.

I. INSTALIMI

 1. HAPNI aplikacionin Airalo.
 2. SHTYPNI Kartat e mia eSIM.
 3. SHTYPNI kartën eSIM që doni të instaloni.
 4. SHTYPNI Shfaq udhëzimet.
 5. SHTYPNI Direkt.
 6. TAP Instalo eSIM.
 7. PREKNI Lejo.
 8. PRISNI disa minuta që t'ju aktivizohet karta juaj eSIM.

Pas përfundimit të këtyre hapave, do të shihni një konfirmim që eSIM është instaluar me sukses. Pasi të jetë instaluar eSIM, ndiqni udhëzimet në faqen e instalimit të eSIM për të siguruar lidhjen e duhur.

II. HYRJA NË INTERNET

 1. SHKONI te Cilësimet.
 2. PREKNI Lidhjet.
 3. TAP Menaxheri i SIM.
 4. PREKNI Interneti në celular.
 5. ZGJIDHNI kartën tuaj eSIM.
 6. KONTROLLONI nëse ju duhet të aktivizoni Roamingun e Internetit duke hapur aplikacionin Airalo dhe duke shfaqur udhëzimet e kartës suaj eSIM.
 7. Kthehu te Lidhjet.
 8. PREKNI Rrjetet celulare.
 9. NDRYSHONI Roamingun e Internetit në NDEZUR ose FIKUR.
 10. KONTROLLONI nëse ju duhet të përditësoni APN-në duke hapur aplikacionin Airalo dhe duke shfaqur udhëzimet e kartës suaj eSIM.
  • Nëse mesazhi i shfaqur në fushën APN lexon APN-ja është caktuar automatikisht, nuk kërkohet veprim i mëtejshëm. 
  • Nëse në fushën APN ka tekst, duhet ta përditësoni APN-në në mënyrë manuale.
 11. KTHEHUNI te Lidhjet.
 12. PREKNI Rrjetet celulare.
 13. PREKNI Emrat e Pikës së Aksesit.
 14. PREKNI Shto.
 15. JEPNI APN-në e re në fushën APN.
 16. SHTYPNI OK.
 17. JEPNI Airalo si etiketën e APN-së në fushën Emri.
 18. LËRINI bosh fushat e tjera
 19. PREKNI menunë me tre pika në këndin lart djathtas
 20. TAP Ruaj.

Karta juaj eSIM duhet të lidhet automatikisht me një rrjet të mbështetur celular.

Gjithashtu mund të shikoni dhe ndiqni udhëzimet e instalimit direkt të Samsung Galaxy eSIM në këtë video: INSERT VIDEO

Nëse ju duhet më shumë ndihmë, kontaktoni personelin tonë të mbështetjes dhe do të jemi të gatshëm t'ju ndihmojmë.

Preferoni një metodë tjetër instalimi? Mund të ndiqni këto mënyra të tjera instalimi:

Pyetje të ngjashme

Tema të tjera

Ju duhet akoma ndihmë?

Na kontaktoni dhe ekipi ynë i mbështetjes së klientit do t'ju kontaktojë sa hap e mbyll sytë.
Na dërgoni një mesazh
Të drejtat e autorit Airalo © 2021
 • x