Si mund ta instaloj një kartë eSIM në pajisjen time Google Pixel?

Jo të gjitha modelet Google Pixel i pranojnë kartat eSIM, ndaj është një ide e mirë të kontrolloni nëse pajisja juaj i mbështet kartat eSIM përpara se të filloni. Ndiqni hapat në këtë artikull për të kontrolluar nëse pajisja juaj Pixel i mbështet kartat eSIM.

Pasi të keni konfirmuar që pajisja juaj Google Pixel i pranon kartat eSIM dhe operatori është zhbllokuar, mund t’i ndiqni këta hapa për të konfiguruar një kartë eSIM.

I. Përgatitja

 1. HYNI në llogarinë tuaj të Airalo-s.
 2. SHKONI te “Kartat e mia eSIM”.
 3. PREKNI butonin “Detajet” në kartën eSIM që doni të instaloni.
 4. PREKNI “Instalo kartën eSIM/Ki qasje tek interneti”
 5. ZGJIDHNI metodën e preferuar të instalimit duke prekur “Direkt”, “Kod QR” ose “Manuale”. Për “Kodin QR” ose “Manualen”, përdorni një pajisje tjetër për të shfaqur kodin QR ose për të kopjuar kodin e instalimit.

II. Instalimi direkt

 1. Tek aplikacioni Airalo, SHKONI te “Kartat e mia eSIM”.
 2. PREKNI butonin “Detajet” në kartën eSIM që doni të instaloni.
 3. PREKNI “Instalo kartën eSIM/Ki qasje tek interneti”
 4. PREKNI “Direkt”, pastaj PREKNI “Instalo kartën eSIM”.

 5. PREKNI “Po”.
 6. Pasi karta eSIM të jetë instaluar me sukses, SHKONI te “Parametrat”
 7. PREKNI “Rrjeti dhe interneti”.
 8. PREKNI “Kartat SIM”.
 9. PREKNI kartën eSIM që instaluat.
 10. AKTIVIZONI butonat e ndryshimit për Internetin celular dhe “Roaming”.

III. Instalimi me kodin QR

 1. Te parametrat, PREKNI “Rrjeti dhe interneti”.
 2. PREKNI ikonën + pranë kartave SIM.
 3. PREKNI Do të shkarkoni një kartë SIM më mirë?

 4. PREKNI “Tjetër” dhe SKANONI kodin QR që gjendet në detajet e kartës eSIM në aplikacionin Airalo.
 5. PREKNI “Shkarko” për të instaluar kartën eSIM.

 6. Pasi të përfundojë shkarkimi i kartës eSIM, SHKONI te “Parametrat”.
 7. AKTIVIZONI butonin e ndryshimit për t’u siguruar që karta eSIM është aktive.
 8. AKTIVIZONI butonat e ndryshimit për Internetin celular dhe “Roaming”.

IV. Instalimi manual

 1. Te parametrat, PREKNI “Rrjeti dhe interneti”.
 2. PREKNI ikonën + pranë kartave SIM.
 3. PREKNI Do të shkarkoni një kartë SIM më mirë?

 4. PREKNI “Tjetër” dhe PREKNI “Ju duhet ndihmë?”
 5. PREKNI “Fut manualisht” dhe FUTNI ose NGJITNI kodin që gjendet te detajet e kartës eSIM tek aplikacioni Airalo.
 6. PREKNI “Vazhdo” për të instaluar kartën eSIM.

 7. Pas instalimit të kartës eSIM, PREKNI “Parametrat”.
 8. AKTIVIZONI butonin e ndryshimit për t’u siguruar që karta eSIM është aktive.
 9. AKTIVIZONI butonat e ndryshimit për Internetin celular dhe “Roaming”.

Profili i kartës eSIM duhet të jetë instaluar tani në pajisjen Google Pixel.

Nëse keni pyetje, mos ngurroni të kontaktoni ekipin e mbështetjes dhe ne do t’ju ndihmojmë me kënaqësi.

Pyetje të ngjashme

Tema të tjera

Ju duhet akoma ndihmë?

Na kontaktoni dhe ekipi ynë i mbështetjes së klientit do t'ju kontaktojë sa hap e mbyll sytë.
Na dërgoni një mesazh
Të drejtat e autorit Airalo © 2024