Si ta instaloj kartën eSIM nga Airalo direkt në pajisjen time iOS?

Jo të gjitha pajisjet iOS i pranojnë kartat eSIM, ndaj është ide e mirë të kontrolloni që pajisja juaj i mbështet kartat eSIM para se të filloni. Ndiqni hapat në këtë artikulli për të kontrolluar nëse pajisja juaj iOS i pranon kartat eSIM dhe është e zhbllokuar nga operatori.

Pasi të keni konfirmuar që pajisja juaj iOS i pranon kartat eSIM dhe është e lidhur me një internet të qëndrueshëm, mund të ndiqni këto hapa për të konfiguruar një kartë eSIM.

I. INSTALIMI

 1. HAPNI aplikacionin Airalo.
 2. SHTYPNI Kartat e mia eSIM.
 3. SHTYPNI kartën eSIM që doni të instaloni.
 4. SHTYPNI Shfaq udhëzimet.
 5. SHTYPNI Direkt.
 6. PREKNI Instalo kartën eSIM.

 7. PREKNI TJETËR për të shfletuar udhëzuesin hap-pas-hapi.
 8. PREKNI Vazhdo dy herë.
 9. PRISNI disa minuta që t’ju aktivizohet karta juaj eSIM.
 10. PREKNI U krye.

 11. SHTONI një Etiketë plani celular/mobil në kartën eSIM të instaluar rishtas.
 12. PREKNI Dytësor.
 13. JEPNI Airalo ose etiketën tuaj të preferuar.
 14. PREKNI U krye.
 15. PREKNI Vazhdo.

 16. ZGJIDHNI Linjën Parësore për thirrje dhe mesazhe me tekst.
 17. PREKNI Vazhdo.
 18. ZGJIDHNI Linjën Parësore për iMessage & FaceTime.
 19. PREKNI Vazhdo.
 20. ZGJIDHNI kartën tuaj eSIM nga Airalo për internetin në celular/mobil.
 21. GARANTONI që opsioni “Lejo ndërrimin e internetit celular” të jetë i çaktivizuar.
 22. PREKNI Vazhdo.


Pas përfundimit të këtyre hapave, do të shihni një konfirmim që karta eSIM është instaluar me sukses.

Pasi të keni instaluar kartën tuaj eSIM, ndiqni udhëzimet në faqen e instalimit të kartës eSIM për të garantuar lidhje të përshtatshme.

II. HYRJA NË INTERNET

 1. SHKONI te Cilësimet.
 2. PREKNI Celular ose Mobil.

 3. SHTYPNI kartën tuaj eSIM.
 4. SIGUROHUNI që karta eSIM është e aktivizuar. Nëse jo, ndryshoni opsionin Aktivizo këtë linjë.
 5. KONTROLLONI nëse ju duhet të aktivizoni Roamingun e Internetit në pajisjen tuaj duke hapur aplikacionin Airalo dhe duke shfaqur udhëzimet e kartës suaj eSIM.

 6. NDRYSHONI Roamingun e Internetit në NDEZUR ose FIKUR.
 7. KTHEHUNI te Cilësimet Celulare ose Mobile.
 8. PREKNI Internetin në celular ose mobil dhe zgjidhni kartën tuaj eSIM.

Karta juaj eSIM duhet të lidhet automatikisht me një rrjet të mbështetur celular.

Gjithashtu në këtë video mund të shikoni dhe ndiqni udhëzimet e instalimit të kartës eSIM direkt në iOS:

Nëse ju duhet më shumë ndihmë, kontaktoni personelin tonë të mbështetjes dhe do të jemi të gatshëm t’ju ndihmojmë.

Preferoni një metodë tjetër instalimi? Mund të ndiqni këto mënyra të tjera instalimi:

Pyetje të ngjashme

Tema të tjera

Ju duhet akoma ndihmë?

Na kontaktoni dhe ekipi ynë i mbështetjes së klientit do t'ju kontaktojë sa hap e mbyll sytë.
Na dërgoni një mesazh
Të drejtat e autorit Airalo © 2024