Si të vendos kufizim interneti në pajisjen time Android?

Setting a mobile data limit on your Android device helps you reduce your data usage. You can select the billing cycle, add the data limit, set a warning before hitting the limit, and more. Follow these steps to learn how to set your mobile data limit. For Samsung Galaxy devices:

 1. HAPNI aplikacionin “Parametrat” dhe pastaj PREKNI “Lidhjet”.
 2. PREKNI “Përdorimi i internetit”.
 3. SIGUROHUNI që “Interneti celular” është AKTIV, pastaj PREKNI Cikli i faturimit dhe paralajmërimi për internetin.
 4. PREKNI “Fillo ciklin e faturimit” dhe VENDOSENI datën bazuar ditën kur mbërrini në destinacion.
 5. AKTIVIZONI "Vendos paralajmërimin e internetit" dhe specifikoni paralajmërimin e internetit me numra. Për shembull, nëse paketa juaj në kartën eSIM ka 10 GB, mund të vendosni një paralajmërim për internetin në 8 GB.
 6. AKTIVIZONI "Vendos kufirin e internetit" dhe specifikoni kufirin e internetit me numra. Ky opsion do të çaktivizojë internetin celular kur të arrini kufirin e specifikuar.

For Google Pixel devices:

 1. HAPNI aplikacionin “Parametrat” dhe më pas PREKNI “Rrjeti dhe interneti”.
 2. PREKNI kartat SIMs.
 3. SIGUROHUNI që “Interneti celular” është AKTIV, pastaj PREKNI Paralajmërimi dhe kufiri i internetit.
 4. PREKNI “Cikli i përdorimit të internetit celular” dhe VENDOSENI datën bazuar ditën kur mbërrini në destinacion.
 5. AKTIVIZONI "Vendos paralajmërimin e internetit" dhe specifikoni paralajmërimin e internetit me numra. Për shembull, nëse paketa juaj në kartën eSIM ka 10 GB, mund të vendosni një paralajmërim për internetin në 8 GB.
 6. AKTIVIZONI "Vendos kufirin e internetit" dhe specifikoni kufirin e internetit me numra. Ky opsion do të çaktivizojë internetin celular kur të arrini kufirin e specifikuar.

Nëse keni pyetje, mos ngurroni të kontaktoni ekipin e mbështetjes dhe ne do t'ju ndihmojmë me kënaqësi.

Pyetje të ngjashme

Tema të tjera

Ju duhet akoma ndihmë?

Na kontaktoni dhe ekipi ynë i mbështetjes së klientit do t'ju kontaktojë sa hap e mbyll sytë.
Na dërgoni një mesazh
Të drejtat e autorit Airalo © 2021
 • x