Si të vendos kufizim interneti në pajisjen time Android?

Vendosja e një kufiri të internetit celular në pajisjen Android ju ndihmon të reduktoni përdorimin e internetit. Mund të zgjidhni ciklin e faturimit, të shtoni kufirin e internetit, të caktoni një paralajmërim para se të arrini kufirin dhe shumë të tjera. Ndiqni këto hapa për të mësuar si të caktoni kufirin e internetit tuaj celular. Për pajisjet Samsung Galaxy:

 1. HAPNI aplikacionin “Parametrat” dhe pastaj PREKNI “Lidhjet”.
 2. PREKNI “Përdorimi i internetit”.
 3. SIGUROHUNI që “Interneti celular” është AKTIV, pastaj PREKNI Cikli i faturimit dhe paralajmërimi për internetin.
 4. PREKNI “Fillo ciklin e faturimit” dhe VENDOSENI datën bazuar ditën kur mbërrini në destinacion.
 5. AKTIVIZONI "Vendos paralajmërimin e internetit" dhe specifikoni paralajmërimin e internetit me numra. Për shembull, nëse paketa juaj në kartën eSIM ka 10 GB, mund të vendosni një paralajmërim për internetin në 8 GB.
 6. AKTIVIZONI "Vendos kufirin e internetit" dhe specifikoni kufirin e internetit me numra. Ky opsion do të çaktivizojë internetin celular kur të arrini kufirin e specifikuar.

Për pajisjet Google Pixel:

 1. HAPNI aplikacionin “Parametrat” dhe më pas PREKNI “Rrjeti dhe interneti”.
 2. PREKNI kartat SIMs.
 3. SIGUROHUNI që “Interneti celular” është AKTIV, pastaj PREKNI Paralajmërimi dhe kufiri i internetit.
 4. PREKNI “Cikli i përdorimit të internetit celular” dhe VENDOSENI datën bazuar ditën kur mbërrini në destinacion.
 5. AKTIVIZONI "Vendos paralajmërimin e internetit" dhe specifikoni paralajmërimin e internetit me numra. Për shembull, nëse paketa juaj në kartën eSIM ka 10 GB, mund të vendosni një paralajmërim për internetin në 8 GB.
 6. AKTIVIZONI "Vendos kufirin e internetit" dhe specifikoni kufirin e internetit me numra. Ky opsion do të çaktivizojë internetin celular kur të arrini kufirin e specifikuar.

Nëse keni pyetje, mos ngurroni të kontaktoni ekipin e mbështetjes dhe ne do t'ju ndihmojmë me kënaqësi.

Pyetje të ngjashme

Tema të tjera

Ju duhet akoma ndihmë?

Na kontaktoni dhe ekipi ynë i mbështetjes së klientit do t'ju kontaktojë sa hap e mbyll sytë.
Na dërgoni një mesazh
Të drejtat e autorit Airalo © 2021
 • x